Izrael-Watykan: Kolejne rozmowy

Radio Watykańskie/J

publikacja 08.11.2007 22:26

Kwestie podatkowe, status prawny dóbr kościelnych oraz sprawa własności ważnych dla chrześcijaństwa miejsc, takich jak np. Wieczernik - znalazły się w centrum rozmów watykańsko-izraelskich. Są to problemy związane z wprowadzeniem w życie zasadniczego porozumienia Stolicy Apostolskiej z Izraelem. Zawarto je przed 14 laty (30 grudnia 1993 r.).

W Jerozolimie, w siedzibie ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyło się robocze spotkanie delegacji Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami rządu izraelskiego. Jak wynika ze wspólnego oświadczenia ogłoszonego na zakończenie sesji, tematem negocjacji była konwencja ekonomiczna dotycząca kwestii podatkowych oraz własnościowych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. Chodzi przede wszystkim o gwarancje prawne własności kościelnych w Izraelu oraz o uznanie przywileju zwolnienia z podatków, który Kościół posiadał jeszcze przed powstaniem państwa. Według przyjętego wcześniej kalendarza kolejne posiedzenie stałej roboczej komisji dwustronnej zaplanowano 12 grudnia. Następnego dnia mają się odbyć rozmowy na szczeblu plenarnym między Stolicą Apostolską a Izraelem. Wznowiono je na tym poziomie 21 maja bieżącego roku, po 5-letniej przerwie.