UKGK: Nowi członkowie Synodu Stałego

www.cerkiew.net.pl/J

publikacja 11.11.2007 13:13

Tegoroczny Synod Biskupów UKGK (27 IX - 6 X ) wybrał nowych członków Synodu Stałego. Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, ojcowie synodalni zatwierdzili skład Synodu Stałego Biskupów UKGK - informuje greckokatolicki serwis www.cerkiew.net.pl

W skład Synodu Stałego weszli: - Abp Ihor (Woźniak) – Lwów, Ukraina - Bp Paul (Chomnycky) – Stamford, USA - Bp David (Motiuk) – Edmonton, Kanada - Bp Wasyl (Semeniuk) – Tarnopol, Ukraina. Ponadto zatwierdzono następujący skład zastępców członków Synodu Stałego Biskupów UKGK: - Bp Wasyl (Iwasiuk) – egzarcha odessko – krymski, Ukraina - Bp Jarosław (Pryriz) – biskup pomocniczy samborsko – drohobycki, Ukraina - Bp Włodzimierz (Juszczak) – ordynariusz wrocławsko – gdański, Polska - Bp Wołodymyr (Kowbycz) – ordynariusz kurytybski, Brazylia. Synod Stały składa się z pięciu osób: z urzędu należy do niego Zwierzchnik UKGK, który jest przewodniczącym Synodu Stałego. Trzech biskupów – członków Synodu Stałego wybiera Synod Patriarszy, a jednego wyznacza Arcybiskup Większy (Patriarcha). Synod Stały wybierany jest na okres 5 lat. Oprócz tego, na wypadek niemożności uczestnictwa któregoś z członków Synodu Stałego w jego pracach, wybierani są na ich miejsce poszczególni zastępcy. Zazwyczaj posiedzenia odbywają się cztery razy w roku, tzn. trzy z nich na terytorium Ukrainy, a jedno za granicą (takie obrady w latach poprzednich odbywały się już w Polsce, Włoszech, Brazylii, Argentynie). „Mamy trzy rodzaje Synodów – wyjaśnił J. Św. Lubomyr w wywiadzie dla Radio „Woskresinnia”. Jest Synod Metropolitalny. Używamy tego terminu dla określenia zebrania biskupów, którzy pracują na terytorium Ukrainy. Drugi Synod, to tzw. Synod Stały, czyli grupa czterech biskupów, którzy są doradcami Arcybiskupa Większego (Patriarchy) i zbierają się kilka razy w ciągu roku, by zajmować się bieżącymi problemami. Właściwy Synod, w pełnym tego słowa znaczeniu, to spotkanie wszystkich biskupów, którzy są w jurysdykcji UKGK niezależnie od miejsca ich działalności.