Ośrodek dla młodzieży poszukującej

Nasz Dziennik/a.

publikacja 15.11.2007 06:17

W Lipinkach k. Gorlic powstał nowy Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy Diecezji Rzeszowskiej. Działalność placówki skierowana jest głównie do młodzieży poszukującej i borykającej się z problemami dorastania - podał Nasz Dziennik.

Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy im. św. Józefa położony jest w pobliżu sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipinkach na skraju Magurskiego Parku Narodowego. Dysponuje 60 miejscami noclegowymi w starej plebanii, trzema salami dydaktycznymi oraz salą rekreacyjną w Domu Pielgrzyma. Program działalności ośrodka dotyczyć będzie profilaktyki uzależnień połączonej z wychowaniem oraz kształtowania duchowości młodych ludzi. Zgodnie z założeniem będą się tam odbywały rekolekcje i dni skupienia, konferencje, katechezy i studium Biblii. W starym kościele odprawiane będą Msze św. dla młodzieży, nabożeństwa, spotkania modlitewne i czuwania. Do końca br. w ośrodku realizowany będzie program pod nazwą "Pomocna dłoń - wsparcie społeczne" finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujący ponad czterystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia. W przyszłości działania ośrodka mają objąć także młodzież spoza województwa na zasadzie współpracy międzyregionalnej. Osobą odpowiedzialną za organizację Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyczno-Wychowawczego w Lipinkach jest ks. Paweł Kopeć - moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.