Parlament Europejski broni prześladowanych chrześcijan

Radio Watykańskie/J

publikacja 15.11.2007 22:02

Parlament Europejski potępia prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata, zwłaszcza w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Podczas odbywającej się w Strasburgu sesji plenarnej Europarlamentu poddano pod głosowanie rezolucję uzgodnioną przez największe ugrupowania izby. Dokument wylicza cały szereg przypadków dyskryminacji i represji wobec pojedynczych osób i całych grup wierzących. Mowa jest o Iraku, Turcji, Pakistanie, strefie Gazy i Egipcie. Z ubolewaniem przypomina się takie fakty, jak porwanie na Filipinach włoskiego misjonarza ks. Giancarlo Bossiego czy srogie represje wobec Kościoła katolickiego w Wietnamie. Osobny punkt stanowi opis prześladowań chrześcijan w Chińskiej Republice Ludowej. W dokumencie podkreśla się zaniepokojenie, jakie budzą mnożące się akty nietolerancji wobec chrześcijan zwłaszcza tam, gdzie ich wspólnoty stanowią mniejszość. Parlament Europejski przypomina o zasadzie świeckości państwa, która zawiera w sobie gwarancje wolności, także gdy chodzi o światopogląd, w tym swobodę praktykowania religii i ewentualnej zmiany wyznania. Eurodeputowani dostrzegają doniosłość dialogu międzyreligijnego dla wspierania pokoju i porozumienia między narodami. Apelują do zwierzchników religijnych o przeciwstawienie się ekstremizmowi i o promowanie wzajemnego poszanowania. Parlament Europejski zaleca też władzom Unii zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację zagrożonych wspólnot religijnych w krajach objętych projektami pomocy i współpracy na rzecz rozwoju.