Caritas pomaga rodzinom ofiar na Halembie

KAI

publikacja 21.11.2007 06:18

Caritas Polska wydała już 1 mln 700 tys. zł. z sumy 2 mln 700 tys. zł., jakie zebrano podczas ogólnopolskich akcji na pomoc dla dzieci i rodzin 23 górników, którzy zginęli przed rokiem w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

Pomoc dla ich krewnych będzie kontynuowana, a do wydania na ten cel pozostało dokładnie 1 008 346,12 zł. Obecnie Caritas ma pod opieką 23 rodziny i 32 dzieci tragicznie zmarłych górników. Zaraz po katastrofie Caritas wypłaciła jednorazowe zapomogi po 5 tys. zł. wszystkim rodzinom, które straciły w katastrofie górniczej swoich najbliższych. Była to pomoc natychmiastowa i przeznaczona na najpilniejsze potrzeby. Później, każda z rodzin ofiar tragedii otrzymała zapomogę średnio w wysokości 40 tys. zł. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 762, 2 tys. zł. Ponadto Caritas objęła pomocą długoterminową 32 sieroty, wypłacając im w pierwszym roku trwania programu zapomogi miesięczne w kwocie 300 zł. Do chwili obecnej wypłacono zapomogi na sumę 165,2 tys. zł. Caritas sfinansowała również zimowisko w Zakopanem dla dzieci oraz zorganizowała wyjazd na pielgrzymkę do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym wydając na ten cel 69 600 zł. Łącznie na pomoc dla dzieci w pierwszym roku trwania programu wydano 237,8 tys. zł. W pierwszym roku trwania programu do dyspozycji Caritas Archidiecezji Katowickiej przekazano na bezpośrednią pomoc rodzinom ofiar kwotę 1 mln. 700 tys. złotych. Pozostałe środki finansowe w wysokości 1 008 346,12 zł. będą sukcesywnie wykorzystywane na kontynuowanie pomocy do czasu ich wyczerpania. Środki finansowe w wysokości 2 708 346,12 zł. na pomoc dla rodzin ofiar katastrofy w kopalni "Halemba" Caritas Polska pozyskała od darczyńców indywidualnych oraz firm. Milion złotych przekazała Telewizja Polska, 260 tys. Telewizja Polsat S.A. Wpływy z sms-ów poszczególnych operatorów komórkowych wyniosły: 309334 zł. (Polkomtel), 272450 zł. (Orange), 272010 zł. (Era). Po 50 tys. zł. każdy przekazał: STOEN S.A oraz Lafarge Cement S.A. a 30 tys. zł Carrefour Polska sp. z o.o. - 30 tys. Pozostali darczyńcy w sumie przekazali datki w wysokości 464552,12 zł. 21 listopada 2006 roku w Kopalni Węgla Kamiennego "HALEMBA" w Rudzie Śląskiej w godzinach popołudniowych doszło do wybuchu metanu i eksplozji pyłu węglowego na głębokości 1030 metrów pod ziemią. W wyniku katastrofy zginęło 23 górników (8 pracowników kopalni i 15 pracowników firmy "MARD"), którzy pracowali przy ścianie wydobywczej przeznaczonej do likwidacji. Akcja ratunkowa trwała 38 godzin. Najstarsza z ofiar miała 59 lat, najmłodsza - 21.