Jesienna sesja COMECE

Radio Watykańskie/J

publikacja 23.11.2007 20:10

Sytuacja uchodźców irackich oraz stan współpracy z Afryką to główne tematy podjęte przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. W Brukseli zakończyło się 23 listopada Zgromadzenie Plenarne COMECE, w którym wzięli udział przedstawiciele episkopatów 24 krajów naszego kontynentu.

W komunikacie końcowym zaapelowano do rządów krajowych oraz brukselskiej administracji o jak najszybsze uzgodnienie możliwości przyjęcia większej liczby irackich uchodźców, zwłaszcza chrześcijan. Wyrażono nadzieję, że państwa Unii zajmą wspólne stanowisko w sprawie kryzysu w Kosowie. W związku z przewidzianym przez traktat lizboński utworzeniem stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Polityki Zagranicznej biskupi wyrazili życzenie, aby decyzja ta umocniła spoistość i skuteczność zewnętrznych działań unijnych. Do zadań tego urzędnika będzie także należeć obrona poszanowania wolności religijnej w rejonach konfliktów. W związku z tym biskupi proponują, aby nawiązał on regularne kontakty z Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Uczestnicy brukselskiej sesji COMECE zwrócili uwagę, że w przyszłych działaniach zewnętrznych Unii należy również uwzględnić wymiar religijny problemów międzynarodowych. Podsumowując wydarzenia kończącego się roku biskupi z zadowoleniem przypomnieli liczne spotkania chrześcijan naszego kontynentu. Jednym z nich był 7. Zjazd Gnieźnieński.