Pielgrzymka rolników ekologicznych

KAI

publikacja 26.11.2007 06:22

Prawie pół tysiąca przedstawicieli biodynamicznych gospodarstw rolno- ogrodniczych i przedsiębiorstw przetwórczych z całego kraju zgromadziło się dziś, 24 listopada, na Jasnej Górze.

Doroczne pielgrzymki odbywają się już od 4 lat. W tym roku w Sanktuarium został zatwierdzony Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych im. św. Franciszka. Jak podkreślił Zbigniew Przybylak, współorganizator pielgrzymki, Związek jest potrzebą chwili, bo rolnictwo ekologiczne ma przed sobą przyszłość "Istnieje w społeczeństwie strach przed produktami rolnictwa wielkoprzemysłowego. Dopuszczane są także produkty pseudoekologiczne i żywność modyfikowana genetycznie. W tej dziedzinie przepisy unijne są zbyt liberalne, stąd potrzeba powołania naszego Związku, by jak najszerzej propagować prawdziwe rolnictwo ekologiczne". Według organizatorów w Polsce istnieje obecnie ok. 9 tys. gospodarstw ekologicznych. Jedno z nich prowadzą franciszkanie w Stoczku k. Czemiernik: "W Domu Pomocy Społecznej, który tworzymy, chcielibyśmy, by rolnicy, którzy całe swe życie poświęcili pracy na roli, mogli zdrowo dożyć końca swoich dni" - powiedział br. Stefan Banaszczuk. Joanna Lewicka z okolic Torunia gospodarstwo ekologiczne prowadzi z mężem od kilku lat: "Zauważamy, że coraz więcej osób decyduje się zdrowo odżywiać. My nie narzekamy na brak zbytu tego, co wyprodukujemy". Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej dla uczestników pielgrzymki przewodniczył o. Marian Lubelski. W czasie Eucharystii rolnicy oraz sympatycy ekologicznego uprawiania ziemi zawierzyli siebie i swą pracę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Po mszy św. odbyło się spotkanie w Sali Papieskiej. W duchu jedności ekolodzy połamali się chlebem własnego wypieku. Ważnym punktem pielgrzymki były świadectwa o wierze i rolniczym powołaniu. Dyskutowano także o problemach bieżących i perspektywach rolnictwa ekologicznego w oparciu o ewangeliczne wskazania i w duchu nauki Jana Pawła II. Spotkaniu zorganizowanemu przez redakcję branżowego kwartalnika "EKO ARKA" z Bydgoszczy towarzyszyło przesłanie z Ewangelii św. Mateusza: "Błogosławienie jesteście..." (Mt 5,11)