Watykan: Pierścienie dla nowych kardynałów

Radio Watykańskie/J

publikacja 26.11.2007 08:57

Podczas Mszy w Bazylice Watykańskiej w niedzielę 25 listopada Benedykt XVI nałożył pierścienie 23 nowym kardynałom.

W homilii nawiązał do obchodzonej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, stanowiącej ukoronowanie całego roku liturgicznego. Podkreślił, że największym objawieniem Boga możliwym na tym świecie jest Chrystus Ukrzyżowany, gdyż Bóg jest miłością, a śmierć Jezusa na Krzyżu to najwyższy akt miłości w całej historii. Dlatego na pierścieniach kardynalskich przedstawiona jest właśnie scena ukrzyżowania. „Niech to, drodzy bracia neokardynałowie, pomoże wam pamiętać, jakiemu Królowi służycie, na jakim tronie został On wywyższony, i jak do końca był wierny, aby zwyciężyć grzech oraz śmierć mocą Bożego miłosierdzia” – zaznaczył Papież. Pierścień kardynalski wręczany jest na pamiątkę Oblubieńca, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Nosząc pierścień purpuraci winni być stale gotowi oddawać życie za Kościół”. Benedykt XVI podkreślił, że stanowiący „senat” Kościoła kardynałowie są wezwani do ścisłej jedności z Chrystusem. Tylko w ten sposób zdołają głosić światu, że to właśnie On jest nadzieją każdego człowieka i całej rodziny ludzkiej. Papież wyraził też radość, że w pełnieniu swej misji może liczyć zarówno na całe kolegium kardynalskie, jak i na każdego z purpuratów indywidualnie. Szczególnie polecił im modlić się o pokój między uczniami Chrystusa. „Poświęciliście wasze życie w służbie Kościołowi. Teraz wezwani jesteście do podjęcia w nim zadania wyższej odpowiedzialności” – zaznaczył Benedykt XVI. Zachęcił, aby modlitwa o pokój i jedność stała się pierwszą i podstawową misją nowych kardynałów, aby zwarty Kościół „był znakiem i narzędziem jedności dla całego rodzaju ludzkiego”. Na zakończenie Eucharystii Benedykt XVI wyszedł przed Bazylikę Watykańską do wiernych, którzy nie zmieścili się w świątyni i mimo deszczu uczestniczyli w Mszy pozostając na Placu św. Piotra. W siedmiu językach pozdrowił pielgrzymów towarzyszących nowym kardynałom. Po polsku Papież powiedział: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie przybyłych z okazji konsystorza i Mszy świętej sprawowanej ku czci Chrystusa Króla z udziałem nowo kreowanych kardynałów. Wśród nich jest również wasz rodak, bliski współpracownik Jana Pawła II. Misję nowych kardynałów polecam waszej gorliwej modlitwie. Wam wszystkim z serca błogosławię”. Po zakończonej liturgii Benedykt XVI podjął kolegium kardynalskie obiadem w holu watykańskiej Auli Pawła VI.