Hiszpania: Biskupi o sprawach społecznych

Radio Watykańskie/J

publikacja 26.11.2007 09:01

Przyjęcie przesłania duszpasterskiego zatytułowanego: „Aby mieli życie w obfitości (J 10, 10)", to jeden z owoców zakończonej w Hiszpanii sesji plenarnej episkopatu.

Okazją do powstania dokumentu jest 40-lecie encykliki „Populorum Progressio” Pawła VI i 20-lecia encykliki “Sollicitudo Rei Socialis” Jana Pawła II. W trakcie obrad biskupi zajęli się także m.in. dokumentem o duszpasterstwie migrantów oraz obchodami Dnia Życia. Podczas konferencji prasowej rzecznik episkopatu, biskup nominat Juan Antonio Martínez Camino, skrytykował m.in. manipulację słowami bp. Ricardo Blázqueza przez media. Encyklika „Populorum progressio” nadal zaskakuje nas swoją wielką aktualnością – napisali biskupi. Jej nauczanie obraca się wokół takich tematów jak rozwój integralny człowieka i narodów ziemi; apel do dania odpowiedzi na wyzwania, jakie stają przed sprawiedliwością międzynarodową; zaangażowanie Kościoła w roli adwokata ubogich w procesie rozwoju oraz osoba jako twórca swojego własnego rozwoju. Wskazówki, jakie daje encyklika, są dzisiaj wielkimi tematami międzynarodowej sprawiedliwości społecznej. Stwierdzenie, że „rozwój jest nowym imieniem pokoju”, jest w pełni aktualne. Po tej samej linii idzie encyklika „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II. Zwraca ona uwagę na charakter moralny prawdziwego rozwoju i podkreśla, że pokój jest owocem solidarności – czytamy w przesłaniu. Biskupi przyjęli również dokument „Kościół w Hiszpanii i duszpasterstwo imigracji”. Jest to teologiczno-duszpasterska refleksja nad zjawiskiem migracji, jej przyczynami i konsekwencjami oraz duszpasterstwem. Dokument zawiera także praktyczne wskazówki dla duszpasterstwa oraz przedstawia osoby, funkcje i struktury działalności duszpasterskiej z imigrantami. „Imigracja sama w sobie nie jest złem. Jest to złożone zjawisko ludzkie i tak stare jak ludzkość” – czytamy w dokumencie. „Obecność imigrantów daje Kościołowi okazję i powinna być widziana jako łaska, która pomaga mu realizować swoje powołanie, aby być znakiem, faktorem i wzorem katolickości dla naszego społeczeństwa w konkretnym życiu wspólnot chrześcijańskich. Dla Kościoła imigrant jest – bez względu na sytuację prawną, ekonomiczną i pracowniczą – dzieckiem Bożym, stworzonym, odkupionym i umiłowanym przez Boga” – napisali biskupi. Podczas sesji plenarnej episkopatu ustalono, że od 2008 r. 25 marca będzie obchodzony w Hiszpanii jako Dzień Życia. Biskupi dokonali także m. in. aktualizacji kalendarza liturgicznego, zapoznali się z przebiegiem kampanii o nowym sposobie finansowania Kościoła, przygotowaniami do Kongresu Duszpasterstwa Młodzieży oraz budżetem na 2008 r.