Pakistan: Biskupi żądają demokratyzacji

Radio Watykańskie/J

publikacja 28.11.2007 22:50

Biskupi Pakistanu żądają natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego i wzywają wiernych do modlitwy w intencji swej ojczyzny. W Lahaurze opublikowano komunikat z nadzwyczajnego posiedzenia episkopatu.

Hierarchowie domagają się uwolnienia więźniów politycznych, przywrócenia niezależnego sądownictwa, zniesienia cenzury oraz utworzenia niezależnej i wiarygodnej komisji wyborczej. W sytuacji, gdy w Pakistanie panuje terror czynników nie związanych z państwem, należy odbudować zaufanie do systemu demokratycznego. Owemu terrorowi należy przeciwstawiać się wszelkimi sposobami przewidzianymi przez prawo. Zdaniem biskupów należy na nowo poszukiwać konsensusu politycznego, aby stawić czoło zagrażającemu całemu krajowi konfliktowi plemiennemu wywołanemu przez ekstremistów religijnych. Hierarchowie apelują do wiernych o modlitwę za decydentów, aby wyprowadzili ojczyznę z kryzysu.