Prezydent odwołał Zytę Gilowską z funkcji członka RPP

PAP |

publikacja 04.10.2013 19:42

Prezydent Bronisław Komorowski odwołał prof. Zytę Gilowską z funkcji członka RPP, w związku ze zrzeczeniem się przez nią tej funkcji - poinformowała w piątek w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Prezydent ma trzy miesiące na powołanie nowego członka RPP.

Prezydent odwołał Zytę Gilowską z funkcji członka RPP Roman Koszowski /GN Zyta Gilowska

"W związku ze zrzeczeniem się przez prof. Zytę Gilowską funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, prezydent Bronisław Komorowski na podstawie artykułu 13 ust. 5 pkt. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. odwołał ją z funkcji członka RPP" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria nie ujawniła powodów rezygnacji, ale jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, zdecydowały o tym względy zdrowotne.

Według ustawy o NBP organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go wyłącznie w przypadku: zrzeczenia się swej funkcji; choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa; złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ustawa mówi ponadto, że członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego musi na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku, pod rygorem odwołania z Rady.

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński powiedział w TVN CNBC, że trwają analizy dotyczące trybu uzupełnienia składu Rady Polityki Pieniężnej, czy należy to zrobić w ramach kadencji członka rady, czy kadencji całej rady. Dziekoński zauważył, że ustawa mówi o sześcioletniej kadencji członka RPP.

"Trzeba rozstrzygnąć, czy jest to kadencja nowego członka rady, czy jest to uzupełnienie i to wymaga analizy prawnej. Żebyśmy mieli pełną jasność, jaki charakter będzie miało powołanie i na jaki okres czasu ta osoba będzie powołana na to miejsce" - powiedział.

Dziekoński pytany, czy prezydent miał już okazję prowadzić wstępne, sondażowe rozmowy z ewentualnymi następcami Gilowskiej powiedział, że nie. "Dopiero dzisiaj zostało podpisane przez prezydenta rozstrzygnięcie w tej sprawie. Oczywiste jest, że nie wypada i pan prezydent nigdy tego nie czyni, by przed podjęciem decyzji prowadzić jakiekolwiek rozmowy sondażowe. Byłoby to niewłaściwe" - powiedział minister.

Dziekoński zaznaczył, że prośba o odwołanie ze składu RPP wpłynęła w tym tygodniu. "Pan prezydent przyjął ze zrozumieniem wniosek i przychylił się do tej prośby" - dodał minister. Podkreślił, że prezydent nie prowadził na razie konsultacji ws. powołania nowego członka Rady.

"Pani profesor Zyta Gilowska poinformowała pana prezydenta o swojej rezygnacji, pytanie o powody należy adresować bezpośrednio do prof. Gilowskiej. Pan prezydent przyjął ze zrozumieniem argumentację i na jej prośbę odwołał z funkcji członka RPP" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Zaznaczyła, że prezydent ma 3 miesiące na powołanie następcy w RPP. Pytana o kandydatury na potencjalnych następców Gilowskiej, odpowiedziała: "Pismo z rezygnacją wpłynęło do nas dopiero w tym tygodniu. Jeśli pojawi się odpowiednia kandydatura, to następca zostanie powołany. Sądzę, że ten termin 3 miesięcy nie zostanie skonsumowany".

Dyrektor Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego Przemysław Kuk powiedział PAP, że nieobecność członka RPP nie stoi na przeszkodzie obradom Rady. Zgodnie z regulaminem RPP ustalenia Rady podejmowane są w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego Rady.

Uzupełnienia składu Rady, np. z powodu zrzeczenia się funkcji, organ powołujący ma dokonać nie później niż w trzy miesiące od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady.

Do Rady Polityki Pieniężnej Gilowską powołał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński. Od lipca 2012 r. Gilowska była nieobecna na pięciu posiedzeniach decyzyjnych RPP.

Ustawa o NBP mówi, że w skład RPP wchodzą: przewodniczący Rady, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat, funkcję tę można pełnić tylko przez jedną kadencję.