Benedykt XVI do biskupów Antyli o wyzwaniach negatywnych zjawisk kulturowych

Radio Watykańskie/a.

publikacja 07.04.2008 19:42

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje, jak zwyciężać śmierć i lęk. Umacnia w podejmowaniu niełatwych wyzwań. Przypomniał o tym Papież przybyłym z wizytą ad limina biskupom Antyli.

Region ten obejmuje kilkanaście niepodległych państw oraz kolonie i terytoria zamorskie na wyspach i na południowoamerykańskich wybrzeżach Atlantyku. Ojciec Święty nawiązał do takich bolączek, jak negatywne aspekty przemysłu rozrywkowego i turystyki obliczonej na wyzysk czy plaga handlu bronią i narkotykami. Ich wpływ nie tylko podważa życie rodzinne i tradycyjne wartości kulturowe, ale też negatywnie oddziałuje na miejscową politykę. Papież zachęcił biskupów, by byli świadkami nadziei i Chrystusowego światła, zwłaszcza względem rodzin. Ewangelia winna przenikać ich sposób myślenia i postępowania. Benedykt XVI wskazał na potrzebę odnowy duszpasterskiej. Żywotne znaczenie ma budzenie powołań i formacja kapłańska. Papież wyraził radość z utworzenia w regionie Antyli francuskojęzycznego seminarium. Podkreślił też rolę szkół katolickich. Należy uczynić wszystko, aby zapewnić im katolicką tożsamość.