Zakończyły się obrady przełożonych zakonów żeńskich

KAI/J

publikacja 12.04.2008 16:44

Nadzwyczajne szafarstwo Komunii świętej oraz wybory nowej przewodniczącej to główne tematy 117. zebrania plenarnego wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych, które zakończyło się 10 kwietnia w Warszawie. Na czele polskich zakonnic stanęła matka Danuta Wróbel z bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny.

Mimo, iż 117. zebranie plenarne miało głównie charakter sprawozdawczo-wyborczy, zakonnice rozmawiały też na temat możliwości pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przez siostry zakonne. Przełożone wysłuchały referatów ks. prof. Jacka Nowaka z UKSW, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Prelegent przedstawił aktualnie obowiązujące prawodawstwo Kościoła powszechnego na ten temat oraz dokumenty Konferencji Episkopatu Polski. ["Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej" z 2006 r. umożliwiają siostrom zakonnym za zgodą biskupa pełnienie takiej posługi – przyp. red.]. - Nadzwyczajne szafarstwo nie jest zastępowaniem kapłana, ale pomocą kapłanowi – podkreśliła nowa przewodnicząca konsulty m. Danuta Wróbel. Zdaniem przewodniczącej, posługa sióstr szafarek jest podyktowana koniecznością, gdy chodzi o zanoszenie Komunii świętej chorym zakonnicom oraz o praktykowanie adoracji Najświętszego Sakramentu we wspólnocie. M. Wróbel uważa, że "potrzeba roztropności i respektowania tego, co mówi Kościół", jest też przekonana,że "może służyć dobru" skorzystanie z możliwości, o jakiej mowa w dokumentach kościelnych, by siostry tam, gdzie jest taka potrzeba, były nadzwyczajnymi szafarkami. - Jeżeli byłaby potrzeba, zakonnice są gotowe pomóc jako szafarki w parafii – zaznaczyła m. Wróbel. M. Danuta Wróbel została wybrana przewodniczącą Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 9 kwietnia podczas 117. zebrania plenarnego w Warszawie głosami 137 przełożonych generalnych i prowincjalnych. Zastąpiła ona m. Jolantę Olech, po tym gdy ta przestała być przełożoną generalną w swoim zgromadzeniu i zgodnie ze statutem Konferencji nie mogła dalej przewodniczyć konsulcie. Kadencja nowej konsulty (przewodniczącej, wiceprzewodniczącej oraz sześciu konsultorek) potrwa 3 lata. Obecny skład konsulty jest następujący: przewodnicząca m. Danuta Wróbel - przełożona generalna sióstr służek NMP, wiceprzewodnicząca m. Julia Bakalarz - przełożona generalna sióstr dominikanek, ponadto konsultorki: m. Agnieszka Kijowska – przełożona generalna sióstr sercanek, s. Miriam Długosz - przełożona prowincjalna sióstr służebnic Ducha Świętego, m. Maksymilla Pliszka – przełożona generalna służebniczek dębickich, m. Letycja Niemczura – przełożona generalna józefinek, s. Cecylia Falkowska – przełożona prowincjalna elżbietanek, m. Joanna Wiśniowska – przełożona generalna serafitek. Przewodnicząca ustępującej Konferencji złożyła sprawozdanie z działalności konsulty, ponadto zostały przedstawione sprawozdania z prac komisji. M. Danuta Wróbel podkreśliła, że żeńskie zgromadzenia zakonne "nieustannie poszukują sposobu jak mogłyby najskuteczniej odpowiedzieć na potrzeby ludzi". W poprzedniej kadencji zakonnice zainteresowały się problemem przymusowej prostytucji i wspólnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej szkoliły się, jak nieść pomoc kobietom zmuszanym do prostytuowania się. Ważnym priorytetem nowej przewodniczącej jest formacja, aby zakony były czytelnym znakiem w Kościele i społeczeństwie a także refleksja nad życiem wspólnotowym. Zakony wciąż muszą sobie na nowo zadawać pytania o znaczenie życia we wspólnocie – uważa m. Wróbel. Zamierza też skorzystać z doświadczeń UCESM - Unii Europejskich Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych, która w lutym na spotkaniu w Belgii podejmowała właśnie ten temat. M. Wróbel, która od lutego jest radną tego gremium spodziewa się, ze w czasie 3-letniej kadencji dojdzie do spotkania na terenie Polski wyższych przełożonych z krajów Europy. M. Danuta Wróbel urodziła się 1955 r. w Opocznie. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1977 r., wieczyste - w 1982. Skończyła studia teologiczne i specjalizację z duchowości franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. W zgromadzeniu pracowała jako katechetka, jako moderatorka diecezjalna Ruchu Światło-Życie w diecezji sandomiersko-radomskiej, przez 9 lat jako mistrzyni nowicjatu, a od 8 lat jest przełożoną generalną (drugi rok drugiej kadencji). Przez dwie kadencje (6 lat) należała do konsulty żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. W lutym tego roku w Belgii została ponadto wybrana radną Komitetu Wykonawczego Unii Europejskich Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych (UCESM).