Konkurs dla katechetów

Sylwia Kabała/a.

publikacja 15.04.2008 15:07

Konkurs dla katechetów z całej Polski na scenariusz katechezy pt. „Dziękuję - czy to trudno powiedzieć?" ogłosiło Centrum Opatrzności Bożej.

„W moim życiu rzeczy dobre przeplatają się z trudnościami, tych drugich zwykle jest więcej. Dlatego, w pędzie codzienności warto zatrzymać się i podziękować wszystkim tym, którzy wnoszą otuchę, siłę, radość i szczęście w moje życie. Moim najbliższym- rodzicom, dzieciom, przyjaciołom, a także nieznanym mi osobom oraz Temu, który był i jest pomocą i opatrznością – Bogu”. Konkurs skierowany jest do katechetów: świeckich, sióstr i braci zakonnych, kapłanów i wszystkich, aktywnie uczących religii w szkołach w roku szkolnym 2007/ 2008. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować na jeden z poziomów nauczania konspekt katechetyczny służący do przeprowadzenia lekcji pt. „Dziękuję- czy to trudno powiedzieć?” Regulamin konkursu 1. Jedna osoba może zgłosić dowolną ilość scenariuszy katechez obejmujących jedną jednostkę lekcyjną bądź cykl jednostek. 2. Celem katechez jest przybliżenie uczniom, w różnych aspektach, dobra 3. Scenariusz może być adresowany do dowolnej grupy wiekowej. 4. Scenariusz powinien być oryginalny - nie publikowany w książkach, czasopismach, Internecie. 5. Scenariusz powinien być realizowany bez stosowania rzutników multimedialnych, projekcji wideo i korzystania z pracowni informatycznej. 6. W scenariuszu należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, e:mail, tytuł katechezy, oraz określić dla kogo jest przeznaczona. Należy wypisać cel / cele oraz listę potrzebnych materiałów / pomocy. Scenariusz należy pisać w schemacie: Wprowadzenie, Aktywizacja (lub Rozwinięcie), Puenta. Cykl: „wprowadzenie, aktywizacja, puenta” może się powtarzać. 7. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 maja 2008 roku. 8. Prace należy nadsyłać na adres: Centrum Opatrzności Bożej, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa z dopiskiem Konkurs dla katechetów. 9. Spośród nadesłanych prac wyłonione będą trzy prace, które nagrodzone zostaną cennymi nagrodami. 10. Nadesłane prace będą oceniane przez Zespół katechetyczno- młodzieżowy przy Centrum Opatrzności Bożej. 11. Wyniki konkursu będą podane na stronie Internetowej Centrum Opatrzności Bożej dnia 20 maja 2008 roku, a nagrody zostaną wysłane pocztą. 12. Biorąc udział w konkursie, każdy autor, który przyśle prace, jednocześnie zgadza się na publikowanie owych prac w nośnikach medialnych, zleconych przez Fundację.