Piotr Cywiński ponownie prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej

KAI/a.

publikacja 21.04.2008 19:06

Piotr M. A. Cywiński został wybrany na kolejną 2. letnią kadencję prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

19 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków zwyczajnych KIK, połączone z przyjęciem absolutorium ustępującego zarządu i wyborami nowych władz. W skład nowego Zarządu weszli (w kolejności alfabetycznej): Paweł Roszkowski, Piotr M. A. Cywiński, Joanna Dąbrowska, Jakub Kiersnowski, Julia Koszewska, Stanisław Latek, Jakub Michałowski, Łukasz Rozdeiczer, Krzysztof Sawicki, Paweł Sawicki, Jan Skórzyński, Andrzej Szpor, Joanna Święcicka, Jerzy Wocial i Krzysztof Ziołkowski. Piętnasto-osobowy Zarząd po zakończeniu Walnego Zebrania odbył pierwsze spotkanie i wyłonił skład Prezydium Klubu, w składzie: prezes: Piotr M. A. Cywiński; v-ce prezesi: Jakub Michałowski, Łukasz Rozdeiczer, Krzysztof Ziołkowski; sekretarz: Jakub Kiersnowski; skarbnik: Krzysztof Sawicki oraz Julia Koszewska - członek Prezydium. Walne Zebranie członków zwyczajnych KIK wybrało również nowy skład Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2008-2010: Aleksandra Brochocka, Zbigniew Nosowski, Sławomir Nałęcz, Maciej Siciarek i Paweł Rościszewski. Prezes KIK, Piotr M. A. Cywiński jest historykiem mediewistą, absolwentem Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Strasburgu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. od września 2006 kieruje Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jako dyrektor tej placówki. Pracował przy organizacji wizyty papieża do Polski w roku 1999 - jako szef biura akredytacji. W latach 2000-2002 był wicedyrektorem Biura Wykonawczego Festiwalu "Europalia 2001 Polska", który stanowił największą z dotychczasowych prezentację polskiej kultury za granicą. W następstwie czego, został szefem działu projektów zagranicznych w Instytucie Adama Mickiewicza. Stworzył w IAM autorski projekt "Diapozytyw", którego celem jest promocja polskiej kultury względem żydowskiego odbiorcy na całym świecie. W 1997 ukończył "Międzynarodową Szkołę Pogranicza dla Liderów Organizacji Kulturalnych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na rzecz Regionów Wielokulturowych Europy Środkowo-Wschodniej". W roku 2002 został jednym z założycieli Forum Świętego Wojciecha, skupiającego kilkadziesiąt ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich pragnących razem działac na rzecz naszego wkładu w kształtującą się Europę. Został przewodniczącym Rady tegoż Forum, którego dotychczasowymi największymi dokonaniami były Zjazdy Gnieźnieńskie w marcu 2003 i 2004 roku, we wrześniu 2005 i w czerwcu 2007. Latem 2004 roku został wybrany prezesem Pax Romana na Europę - jest to federacja zrzeszająca ponad 70 stowarzyszeń i ruchów intelektualistów katolickich z około 50 krajów. Kadencja trwa 4 lata. Jest też członkiem utworzonego w 2002 roku Zespołu Episkopatu Polski ds. rozmów z Kościołem Grekokatolickim na Ukrainie. Jest także członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, której w latach 2000-2006 był sekretarzem, wiceprzewodniczącym Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które w pewnej mierze współtworzyłem. Jest także członkiem Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Latem 2007 został członkiem Rady nowo założonej przez Konferencję Episkopatu Niemiec fundacji na rzecz Maximilian-Kolbe-Werks. W latach 2002-2004 był członkiem Konsultacyjnej Rady Środowiskowej ds. Organizacji Pozarządowych przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej oraz członkiem Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej. Od roku 2007 jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.