W Rzymie powstała Akademia Nauk Humanistycznych i Społecznych

KAI/a.

publikacja 24.04.2008 19:18

Pod patronatem Stolicy Apostolskiej w Rzymie powstała Akademia Nauk Humanistycznych i Społecznych. Jej działalność ma stanowić wkład do integracji profesorów i wykładowców uczelni kościelnych i świeckich, istniejących w stolicy Włoch.

Nowy organizm naukowy działa pod patronatem Papieskiej Rady ds. Kultury i zrzesza 120 członków, reprezentujących różne dziedziny nauk religijnych i myśli humanistycznej (świeckiej). Przewodniczącym (prezydentem) placówki został prof. Gaspare Mura – filozof z Papieskich Uniwersytetów Urbanianum i Laterańskiego, były dyrektor Wyższego Instytutu Badania Niewiary, Religii i Kultur w Rzymie. Akademia ma swoją stronę internetową: www.asusweb.it . „Celem naszej placówki jest zgromadzenie ludzi świata kultury, wykładowców i studentów we wspólnym projekcie, który chce poznawać istotę ludzką z różnych punktów widzenia, przede wszystkich nauk humanistycznych i społecznych, ale także z perspektywy filozofii, teologii i religii” – powiedziała na konferencji Angela Anes Bello, profesor historii filozofii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Nawiązując do tej zapowiedzi, obecny na otwarciu abp Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, oświadczył, że „świat kościelny może to czynić, kładąc największy nacisk na teologię, ale zarazem uwzględniając wszelkie rygory filozofii”. Środowisko świeckie natomiast podchodzi do tego z właściwymi sobie narzędziami poznawczymi: wszelkimi dokumentami i badaniami, stanowiącymi część świata kultury, tak jak występują one w społeczeństwie współczesnym – dodał hierarcha watykański. Prof. Bello, która jest jedną z założycielek nowej akademii, wyjaśniła, że powstała ona z inspiracji Jana Pawła II i jego myśli. „W czasie tego długiego pontyfikatu my wszyscy otrzymaliśmy formację ukształtowaną pod jego wpływem i z nim związaną” – podkreśliła uczona, specjalistka w zakresie fenomenologii i wydawczyni włoskiej wersji dzieł wszystkich Edyty Stein. Zaznaczyła przy tym, że papież Wojtyła „nauczył nas otwierania się na innych, ponad wszelkimi różnicami, a swym głębokim człowieczeństwem nauczył nas także bycia humanistami”. Przedstawiciele nowej uczelni zapowiedzieli, że na przyszły rok zaplanowali dwa kongresy: jeden na temat dobra i zła w różnych religiach i drugi, zatytułowany „Tożsamość i globalizacja: wyzwanie dla przyszłości”. Działalność akademii odbywa się w sekcjach autonomicznych względem siebie i podzielonych według zakresu i przedmiotu badań. Chce ona wypełnić „pustkę kulturową”, wywołaną przez „nadmierną specjalizację w środowisku uniwersyteckim, uniemożliwiającą jedność wiedzy”.