Papież do biskupów: Bądźcie blisko kapłanów

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 24.10.2013 19:29

„Kochajcie w pierwszym rzędzie waszych kapłanów i diakonów. Oni są waszymi współpracownikami, najbliższymi z najbliższych. Nigdy nie każcie czekać kapłanowi na audiencję, reagujcie natychmiast. Bądźcie blisko nich” – mówił Franciszek na Mszy św. w bazylice watykańskiej.

Papież do biskupów: Bądźcie blisko kapłanów ETTORE FERRARI /PAP/EPA Franciszek udziela święceń biskupich ks. Giampiero Gloderowi; Watykan, 24.10.2013

Udzielił na niej konsekracji biskupiej dwóm watykańskim dyplomatom: przyszłemu nuncjuszowi w Ghanie ks. Jean-Marie Speichowi oraz nowemu przewodniczącemu Papieskiej Akademii Kościelnej, ks. Giampiero Gloderowi.

Papież nie wygłosił własnej homilii, lecz odczytał homilię rytualną, należącą do obrzędów sakramentu i wyjaśniającą jego sens. W kilku miejscach Franciszek dodał kilka słów od siebie. Obok cytowanej na wstępie zachęty do bliskości z kapłanami, Franciszek zwrócił też szczególną uwagę na potrzebę modlitwy.

„Pamiętajcie o pierwszym konflikcie w Kościele Jerozolimskim, kiedy biskupi mięli tak dużo pracy z troską o wdowy i sieroty, że postanowili mianować diakonów – mówił Franciszek. – Dlaczego to uczynili? By modlić się i głosić Słowo. Biskup, który się nie modli, jest biskupem tylko połowicznie. A jeśli się nie modli, staje się człowiekiem światowym”.