Nie będzie mostu im. Lecha Kaczyńskiego

wt /PAP/onet.pl

publikacja 28.11.2013 07:57

Z inicjatywy Platformy Obywatelskiej radni Bydgoszczy zdecydowali w środę, że nowa przeprawa przez Brdę nie będzie się nazywała - jak uchwalono 3,5 roku temu - most im. Lecha Kaczyńskiego, ale most Uniwersytecki. Prezydent Komorowski jest zażenowany postawą radnych. Inwestycja ma zostać otwarta w połowie grudnia.

Nie będzie mostu im. Lecha Kaczyńskiego Pit1233 / CC 1.0 Bydgoszcz

Za zmianą nazwy mostu głosowało 18 radnych, siedmiu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Głosowanie poprzedziła długa dyskusja podczas sesji, w której głos głównie zabierali przeciwnicy zmiany nazwy, m.in. radni PiS, przedstawiciele organizacji i indywidualni bydgoszczanie. Przewodniczący klubu PiS Piotr Król mówił, że "dochodzi do kompromitacji na skalę Polski".

Z inicjatywą zmiany nazwy wystąpił największy w radzie klub PO. W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że nazwa most Uniwersytecki już się przyjęła wśród bydgoszczan i zyskała ich poparcie w licznych sondażach przeprowadzonych przez lokalne media.

Uchwałę o nadaniu mostowi imienia Lecha Kaczyńskiego przyjęli radni na wniosek ówczesnego prezydenta Konstantego Dombrowicza (niezrz.) kilka dni po katastrofie smoleńskiej, czyli 14 kwietnia 2010 r. Większość radnych wówczas głosowała za, jeden wstrzymał się od głosu, a kilku nie wzięło udziału w głosowaniu.

We wtorek na Starym Rynku przed ratuszem odbyła się manifestacja z udziałem kilkuset osób, które sprzeciwiały się planowanej zmianie nazwy mostu.

Sprawę skomentował również prezydent Bronisław Komorowski:

- Nie je­stem rad­nym z Byd­gosz­czy. De­cy­zje do­ty­czą­ce na­zew­nic­twa są w ge­stiach sa­mo­rzą­du - po­wie­dział Ko­mo­row­ski. - Z za­że­no­wa­niem słu­cha­łem tej spra­wy - nie krył pre­zy­dent.

Jak po­wie­dział, je­że­li raz pod­ję­ło się de­cy­zję, to trud­no się z niej wy­co­fy­wać. Dodał, że nawet te śro­do­wi­ska, które po­pie­ra­ją ini­cja­ty­wy zmian nazw ulic i mo­stów są w nie­zręcz­nej sy­tu­acji. - Ży­czył­bym rad­nym z Byd­gosz­czy więk­szej sta­bil­no­ści w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji - skwi­to­wał Ko­mo­row­ski.