Papież utworzy komisję ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych

KAI |

publikacja 05.12.2013 15:01

Kard. Sean O'Malley zapowiedział, że papież Franciszek wkrótce utworzy specjalną komisję ds. ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi ze strony duchownych.

Papież utworzy komisję ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych s.maentz / CC 2.0 Kard. Sean O'Malley

Zajmie się ona także udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom tych nadużyć.

Publikujemy tekst oświadczenia amerykańskiego purpurata, które odczytał podczas briefingu nt. zakończonych dziś prac ośmioosobowej Rady Kardynałów, która doradza papieżowi w rządzeniu Kościołem i ma wypracować reformę kurii rzymskiej:

„Kontynuując zdecydowanie linię przyjętą przez papieża Benedykta XVI i przyjmując propozycję przedstawioną przez Radę Kardynałów, Ojciec Święty postanowił utworzyć specjalną Komisję ds. Ochrony Dzieci, mającą na celu doradzanie papieżowi Franciszkowi w sprawie zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę dzieci i duszpasterską troskę o ofiary nadużyć. Szczególnie:

1. relacjonować obecny stan programów ochrony dzieciństwa;

2. formułować propozycje nowych inicjatyw ze strony Kurii, we współpracy z biskupami, konferencjami biskupimi, przełożonymi zakonnymi i konferencjami przełożonych zakonnych;

3. proponować nazwiska osób odpowiednich do systematycznego wprowadzania w życie tych nowych inicjatyw, w tym świeckich, zakonników, zakonnic i kapłanów kompetentnych w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci, w kontaktach z ofiarami, w dziedzinie zdrowia psychicznego, w stosowaniu prawa itd.

Skład i kompetencje Komisji będą wkrótce wskazane przez Ojca Świętego z większymi szczegółami w stosownym dokumencie.”

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że po odczytaniu oświadczenia kard. O’Malley „wskazał niektóre kierunki działania Komisji, np. linie przewodnie ochrony dzieci, programy formacji, protokoły bezpiecznego środowiska, współpraca z władzami świeckimi, duszpasterstwo wspierające ofiary i ich rodziny, współpraca ze specjalistami, współpraca z biskupami i przełożonymi zakonnymi, itd.”.

Dyrektor Biura Prasowego, ks. Federico Lombardi dodał, że spotkanie Rady Kardynałów zakończy się dziś po południu, „dopełniając przegląd różnych Kongregacji Kurii Rzymskiej, rozpoczęty w minionych dniach”.

Poinformował też, że kolejne spotkanie Rady Kardynałów zostało ustalone na 17-19 lutego 2014 r. Poprzedzi ono konsystorz Kolegium Kardynalskiego, przewidziany na 20-21 lutego, i konsystorz w celu kreowania nowych kardynałów w święto Katedry św. Piotra 22 lutego i uroczystą liturgię niedzielną z ich udziałem 23 lutego. W kolejnych dniach (24-25 lutego) odbędzie się spotkanie Sekretariatu Synodu Biskupów.