VIII Dzień Papieski: Prawie 7 mln złotych, 2150 stypendiów

Dzieło Nowego Tysiąclecia/ jk

publikacja 13.01.2009 14:57

6 mln 928 tysięcy złotych zebrano w czasie VIII Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce 12 października 2008 r. pod hasłem: "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych". Dzięki hojności polskiego społeczeństwa Fundacja mogła przyznać 2150 stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi.

W całej Polsce ponad 100 tys. wolontariuszy z różnych środowisk zbierało pieniądze na fundusz stypendialny w zbiórce przykościelnej i publicznej. Zebrano łącznie 6.928.682,77 zł, z czego zbiórka publiczna przyniosła 1.004.694,68 zł , w tym akcja telefoniczna i SMS : 457.170,97 zł. Po raz czwarty Dzień Papieski obchodzono bez Jana Pawła II i w łączności duchowej z papieżem Benedyktem XVI. W całej Polsce odbyły się: Msze św., podczas których modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, koncerty, konferencje naukowe i panele dyskusyjne, które miały na celu upowszechnianie papieskiego nauczania. Obchody VIII Dnia Papieskiego miały szczególny charakter, ze względu na 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uroczystym Mszom św. Dnia Papieskiego, transmitowanym w mediach, przewodniczyli: w Warszawie Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski oraz w Krakowie Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. Z okazji Dnia Papieskiego Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do wiernych w Polsce specjalny komunikat, który był odczytywany we wszystkich kościołach 5 października. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowała wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim Międzynarodową Sesję Naukową „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. Głównym prelegentem był J. Em. Kard. Stanisław Ryłko z Watykanu, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Uczestniczyli w niej także: Prymas Polski, Nuncjusz Apostolski, biskupi, Rektor UW, zaproszeni goście, stypendyści Fundacji oraz studenci warszawskich uczelni. Na Zamku Królewskim 11 października wręczono nagrody Totus w czterech kategoriach. Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” - Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej, w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” – prof. Andrzej Szczeklik, w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” – dr Piotr Dardziński oraz w kategorii „Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” - Redakcja Programów Katolickich TVP. W całym kraju zorganizowano również liczne koncerty, np.: w Bytomiu odbył się koncert „Santo Subito” w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry zespołu Śląsk, a w Filharmonii Częstochowskiej można było wysłuchać koncertu „Dary czasu”. Mieszkańcy Koszalina mogli uczestniczyć w koncercie „Maluchy Ojcu Świętemu” w wykonaniu dziecięcej scholii katedralnej. Natomiast w poznańskiej Farze odbyło się światowe prawykonanie utworu Jana Kantego Pawluśkiewicza „Radość Miłosierdzia”. Wiele miast w związku z obchodami VIII Dnia Papieskiego podjęło także nowe, ciekawe inicjatywy np.: w Wałbrzychu odbył się Rajd Rowerowy Szlakiem Jana Pawła II, a w Bydgoszczy w dniach 12-16 października miał miejsce „Maraton Papieski”. Jego uczestnicy przez 96 godzin przeczytali blisko 1,5 tys. stron homilii i przemówień Jana Pawła II. Ponadto w Elblągu odbył się międzyszkolny konkurs na komiks „Jan Paweł II – sportowcem i turystą”, zaś w Gnieźnie miał miejsce plebiscyt na ulubionego nauczyciela pod hasłem „Jan Paweł II Wielkim Nauczycielem”. W Gdańsku pod hasłem „Wychowywanie Młodych przez sport” przeprowadzono rozgrywki Ligi Salezjańskiej. Po raz drugi odbył się w Lublinie Festiwal Kultury Młodzieżowej, podczas którego zaprezentowali się laureaci konkursu na spektakl teatralny „Jan Paweł II - słowem i gestem”, inspirowany nauczaniem Papieża. W Bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otwarto wystawę „Jan Paweł II Wychowawcą Młodych”. Natomiast w Rzeszowie zorganizowano po raz pierwszy Rzemieślnicze obchody Dnia Papieskiego. Polacy w dniach poprzedzających 12 i 16 października modlili się uczestnicząc w spotkaniach różańcowych, nabożeństwach fatimskich i Mszach św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Zwieńczeniem centralnych obchodów była Msza św. odprawiona w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie z udziałem Metropolity Warszawskiego Księdza Abp. Kazimierza Nycza, rektorów wyższych uczelni i studentów. Po Mszy św. na Krakowskim Przedmieściu odbył się modlitewny Apel Warszawy z Papieżem i galowy koncert VIII Dnia Papieskiego, zatytułowany „Zostań z nami!”. Wzięli w nim udział znakomici polscy artyści. Koncert w programie pierwszym TVP obejrzało 3,5 miliona widzów. Dzień Papieski obchodzony był także poza granicami naszego kraju, m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i wielu innych krajach.

W przygotowaniach Dnia Papieskiego brało udział wiele organizacji, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Główni partnerzy to: Akcja Katolicka, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Ruch „Światło-Życie”, Duszpasterstwa Akademickie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” i Fundacja Świętego Mikołaja, która przeprowadziła ogólnopolską, multimedialną kampanię społeczną promującą VIII Dzień Papieski. Kampania z wykorzystaniem mediów: telewizji, prasy, radia, reklamy zewnętrznej oraz Internetu trwała od 12 września do 12 października, ze szczególnym naciskiem na okres od 1 do 12 października. W całej Polsce pojawiło się 520 billboardów i 450 citylightów. Ponadto w komunikacji miejskiej 22 Miast Papieskich umieszczono plakaty. W Warszawie jeździło aż 100 autobusów z zewnętrzną reklamą kampanii społecznej, a w Krakowie 30 tramwajów. Ponad 19 tysięcy plakatów trafiło do parafii oraz kin Cinema City. Kampania reklamowa objęła ponad 30 tytułów prasowych. Trzydziestosekundowy film reklamowy VIII Dnia Papieskiego wyemitowały największe stacje telewizyjne, wiele kanałów tematycznych oraz kina należące do sieci Cinema City. Reklamę radiową natomiast można było usłyszeć na antenach największych stacji radiowych oraz lokalnych rozgłośni. Przestrzeń reklamowa w mediach uzyskana została bezpłatnie. Wartość powierzchni reklamowych, czasu antenowego oraz produkcji materiałów to ponad 4 mln zł. Patronami medialnym VIII Dnia Papieskiego były: Telewizja Polska, Polskie Radio i dziennik „Rzeczpospolita”. Do działań promujących Dzień Papieski włączyli się także stypendyści – studenci, organizując w dziesięciu miastach akademickich, w których studiują (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Lublin, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) happening pod hasłem „Dzielmy się miłością”. W akcji uczestniczyło ponad 200 stypendystów, którzy w podziękowaniu za wsparcie programu stypendialnego, rozdawali mieszkańcom miast „krówki”. Wspólnie z instytutem badawczym SMG/KRC A MillwardBrown Company przeprowadzono badania skuteczności kampanii. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu ankietowani zauważyli obchody Dnia Papieskiego. 80% Polaków słyszało o Dniu Papieskim. Ponadto wskaźnik rozpoznawalności Fundacji wzrósł dwukrotnie. IX Dzień Papieski W listopadzie 2008 roku Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziło termin i hasło IX Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony w niedzielę 11 października 2009 r. pod hasłem: „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI”. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, koordynująca obchody Dnia Papieskiego, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania w całej Polsce i poza jej granicami. Program stypendialny Program stypendialny Fundacji obejmuje obecnie 2150 stypendystów z 40 diecezji. Uczestnicy programu stypendialnego Fundacji biorą udział w formacji w duchu nauczania Jana Pawła II. Temu celowi służy coroczny obóz stypendystów, który tradycyjnie odbywa się w jednym z dużych miast polskich w czasie związanym z ważnymi dla danego miasta rocznicami. Dzięki życzliwości Archidiecezji Katowickiej i władz Aglomeracji Śląskiej w ubiegłym roku 1200 gimnazjalistów i licealistów gościło przez dwa tygodnie (17-30 lipca) w dziesięciu miastach Górnego Śląska i Zagłębia (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy i Zabrze). W ubiegłym roku po raz drugi Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zorganizowała obóz przeznaczony dla 350 stypendystów, którzy już są studentami. Obóz pod hasłem „Bądź dla” odbył się w dniach 5-12 lipca 2008 roku w Borowicach k. Karpacza. Podczas ferii zimowych stypendyści Fundacji uczestniczą w obozach językowych. Publikacja „Odchodzenia Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach” Dwa lata temu TOTUS medialny przyznany został wszystkim dziennikarzom i zespołom redakcyjnym, które z niezwykłym wyczuciem relacjonowały Polakom ostatnie dni życia i pożegnanie Jana Pawła II. Kapituła Nagrody TOTUS Medialny postanowiła przeznaczyć kwotę nagrody na sfinansowanie opracowania naukowego opisującego zaangażowanie i rolę polskich mediów w tych pamiętnych dniach. W celu zebrania i opracowania materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć i pogrzeb Jana Pawła II przez polskie media, w dniach 21-23 września 2007r., została zorganizowana konferencja naukowa „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”. Wraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowały ją cztery uniwersytety: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. W konferencji udział wzięli naukowcy i dziennikarze z całej Polski oraz goście z zagranicy. Opracowane materiały z konferencji znalazły się w 544-stronicowej publikacji „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”. Promocja książki odbyła się 29 maja 2008 r. w Warszawie.

Partnerzy Dzięki wsparciu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przez Narodowy Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundację LC Heart, program stypendialny mógł zostać rozszerzony o kolejne stypendia dla młodzieży. Obecnie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podejmuje kolejne działania statutowe. Jedną z inicjatyw są Spotkania Prezydentów i Burmistrzów „Miast Papieskich” organizowane od 2002 roku. „Miasta Papieskie” to „koalicja miejsc”, które odwiedził Ojciec Święty podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny. Co roku Prezydenci i Burmistrzowie spotykają się, by podsumować wkład władz samorządowych w obchody Dnia Papieskiego. Odpis 1% Od 29 marca 2005 r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Trwa akcja propagującą przekazanie 1% kwoty podatku obliczonego za dochody w 2008 roku dla naszej Fundacji. W ubiegłym roku z tytułu wpłat 1% wpłynęło na nasze konto 455.147,86 zł, co pozwoliło na sfinansowanie 150 rocznych stypendiów. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" 01-015 Warszawa, Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 6 KRS 0000150776