Papież do biskupów Iranu o problemach tamtejszych wspólnot chrześcijańskich

Radio Watykańskie/ jk

publikacja 17.01.2009 10:03

W czwartek (15.01.) Benedykt XVI przyjął czterech biskupów z Iranu, którzy przybyli z wizytą ad limina. W rozmowach poruszył podstawowe problemy irańskich katolików.

Katolickie wspólnoty obecne od wielu wieków w Iranie pragną nadal pełnić służbę w tym kraju, zachowując w wolności swą tożsamość i wiarę - zwrócił uwagę w czasie spotkania z całą grupą. Podkreślił, że chrześcijaństwo jest tam obecne od czasów starożytnych. Przypomniał piękny wkład Kościoła, zwłaszcza poprzez Caritas, w dzieło odbudowy po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten kraj przed sześciu laty. Wyraził też uznanie dla irańskich katolików za ich wytrwałość i zachęcił do wierności wierze ojców oraz przywiązania do własnego kraju i współpracy w jego rozwoju. Biskupom zalecił popieranie inicjatyw sprzyjających wzajemnemu poznaniu między katolikami a pozostałą ludnością. Wskazał dwie możliwe drogi: dialogu kultur i dialogu miłości. Poruszył sprawę powołań, które w tak niewielkich wspólnotach nie mogą być liczne, ale trzeba się o nie troszczyć. Księża i zakonnicy mają tam niełatwą misję, musząc obsługiwać wspólnoty rozproszone po całym kraju. Celem rozwiązywania konkretnych trudności przygotowuje się utworzenie w Iranie dwustronnej komisji, państwowo-kościelnej. Pozwoli to na rozwój wzajemnych relacji między Islamską Republiką Iranu a Kościołem katolickim – powiedział Ojciec Święty. Papież podjął też znamienny dla Bliskiego Wschodu problem emigracji wyznawców Chrystusa. „Czasem chrześcijanie z waszych wspólnot szukają za granicą bardziej sprzyjających warunków dla swego życia zawodowego i edukacji swych dzieci – powiedział. – To prawomocne pragnienie spotykamy u mieszkańców licznych krajów. Ma ono podstawy w ludzkiej kondycji, która dąży zawsze do tego, co lepsze. Ta sytuacja pobudza was, jako pasterzy swych wspólnot, do szczególnej pomocy tym wiernym, którzy pozostają w Iranie. Skłania was też, byście ich zachęcali do utrzymywania kontaktu z członkami swych rodzin, którzy wybrali los emigrantów. Wówczas będą oni w stanie zachować swoją tożsamość i wiarę przodków”. Irańscy biskupi należą do trzech obrządków: chaldejskiego, ormiańskiego i łacińskiego. W ten sposób ukazują istniejącą w Kościele katolickim jedność w wielości, dając jej na co dzień świadectwo – zauważył Benedykt XVI. Oprócz spotkania w grupie papież przyjął każdego z biskupów na osobistej audiencji.