Kolęda na Opolszczyźnie

Schlesisches Wochenblatt/pd

publikacja 19.01.2009 08:25

W związku z wytycznymi I Synodu Diecezji Opolskiej księża, w czasie odwiedzin duszpasterskich, nie mogą przyjmować ofiar pieniężnych od wiernych na Opolszczyźnie. Ci, mogli je złożyć na tacę wczoraj, w czasie tak zwanej kolekty kolędowej, którą wyznaczono na 18 stycznia 2009 roku.

Wierni mogą natomiast składać ofiary pieniężne ministrantom do puszek. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznacza się na misje, oraz na potrzeby ministrantów z danej parafii. Autor tekstu w „Schlesisches Wochenblatt“, Wojciech Dobrowolski, skupia się także na specyfice opolskiej diecezji, w której wielu wiernych, należących do mniejszości niemieckiej, przyjeżdża specjalnie na kolędowe odwiedziny z Holandii, czy Niemiec, gdzie, na co dzień pracują zawodowo. Powołuje się także na wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, z których wynika, iż 96 procent praktykujących katolików chce przyjmować kapłana u siebie w domu. Jeśli idzie o wspomniane już ofiary pieniężne, to 88 procent wiernych składa je z poczucia odpowiedzialności za potrzeby materialne Kościoła, 9 procent zaś ze względu na wieloletnią tradycję. 75 procent pytanych uważa, że to dobry zwyczaj, który nadal powinno się kultywować. 58 procent wiernych chciałoby, aby wizyty duszpasterskie miały miejsce częściej, niż raz w roku.