Supraśl: W monastyrze powstanie pustelnia

Rzeczpospolita/ jk

publikacja 22.01.2009 11:00

Monastyr w Supraślu jako pierwszy w kraju prawosławny klasztor będzie miał swoją pustelnię, czyli skit - donosi "Rzeczpospolita".

Zwierzchnik Cerkwi w Polsce zdecydował, że skit powstanie we wsi Odrynki-Kudak koło Narwi, a jego otwarciem i organizacją skitu ma zająć się dawny namiestnik supraskiego monasteru, archimandryta Gabriel. W ubiegłym roku archimandryta Gabriel nie przyjął stanowiska biskupa gorlickiego (biskupa pomocniczego diecezji przemysko-nowosądeckiej) i na własną prośbę pozostał w klasztorze w Supraślu, ale już nie jako jego namiestnik.