Boliwia: List biskupów przed referendum konstytucyjnym

Radio Watykańskie/J

publikacja 24.01.2009 07:46

Blaski i cienie projektu nowej ustawy zasadniczej przedstawił episkopat Boliwii w przesłaniu do wiernych z 15 stycznia. Dokument wydano w związku z rozpisanym na 25 stycznia referendum konstytucyjnym.

Biskupi ponownie zachęcają wiernych do przemyślanego, wolnego i odpowiedzialnego udziału w głosowaniu. Potępiają także posługiwanie się w kampanii wyborczej manipulacjami z odniesieniem do Boga i religii. W osobnym oświadczeniu episkopat zaprotestował przeciwko propagandowym atakom ze strony prezydenta Evo Moralesa na kard. Julio Terrazasa. W sprawie samego projektu konstytucji biskupi wypunktowali po dziesięć aspektów pozytywnych i negatywnych. Wśród tych pierwszych umieszczono instytucjonalne dowartościowanie Indian oraz wzmocnienie demokratycznego państwa prawa. Biskupi doceniają także intencję wprowadzenia jasnych reguł w odniesieniu do samorządności regionalnej czy nadzoru społecznego dla ukrócenia korupcji. Natomiast niepokój Kościoła budzi proponowany zapis o rozdziale państwa od religii. Odchodząc od dotychczasowej zasady konstytucyjnej o katolicyzmie jako religii oficjalnej, wydaje się on w ogóle odcinać od chrześcijańskich korzeni Boliwii. Biskupi krytycznie oceniają również przyznanie państwu zbyt wielu uprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa, co otwiera furtkę dla prześladowań politycznych pod hasłem obrony porządku konstytucyjnego. Negatywnym aspektem proponowanej ustawy zasadniczej jest też brak zapisu o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wątpliwe passusy o „prawach płciowych i rozrodczych”. Sprzeciw Kościoła budzi też zawarty w projekcie nowej konstytucji ustrój gospodarczy, który zdaniem biskupów jest zbytnio etatystyczny i centralistyczny.