Ekumeniczne życzenia dla patriarchy Cyryla

Radio Watykańskie/jk

publikacja 29.01.2009 08:04

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów napisał w liście gratulacyjnym do patriarchy Cyryla: Modlimy się, aby patriarcha rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nadal otwarcie, odważnie, szczerze i troskliwie przemawiał do świata - donosi Radio Watykańskie.

Pastor Samuel Kobia przypomniał, że dotychczasowy metropolita Smoleńska i Kaliningradu jest dobrze znany w środowisku ekumenicznym. Już bowiem w latach 70. był stałym przedstawicielem rosyjskiej Cerkwi w tej organizacji. Pastor Kobia docenia jego zaangażowanie w dialog, dobrą znajomość sytuacji, a także krytyczną, lecz konstruktywną postawę. Ma zatem nadzieję, że nowy patriarcha przyczyni się do zacieśnienia wzajemnych relacji między podzielonymi Kościołami.