Feniks dla najlepszych

Aneta Kulesza

publikacja 06.04.2014 17:15

Najważniejsze nagrody wydawców katolickich rozdane. Feniks 2014 został przyznany w 10 kategoriach. Najważniejsza statuetka trafiła do ks. prof. Tadeusza Ślipki.

Feniks dla najlepszych Aneta Kulesza /GN Statuetki Feniksa

W sobotę 5 marca w bazylice Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 wręczono Nagrody Feniks Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W tym roku w 10 kategoriach rywalizowało ponad 220 tytułów z 68 wydawnictw.

Nagrodę Główną - Feniksa - otrzymał ks. prof. Tadeusz Ślipko, jezuita. Nagrodzony  za "imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zwłaszcza w czasach wymagających podtrzymywania kruchego kompromisu między władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a przedstawicielami PRL; opracowanie na nowo koncepcji etyki chrześcijańskiej, nawiązującej do osiągnięć tomizmu, personalizmu i metod racjonalnych; rzetelność, sumienność, skromność oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich i w pracy badawczej” – jak uzasadniła kapituła nagrody.

Diamentowy Feniks trafił w ręce ks. prof. Remigiusza Popowskiego. W szczególności został doceniony za najnowszy przekład Septuaginty. Nagrodę otrzymała również Oficyna Wydawnicza "Vocatio". 

Feniks dla najlepszych   Aneta Kulesza /GN Feniks Specjalny trafił do  prof. Władysław Stróżewskiego za jego działalność w dziedzinie filozofii "będącej poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytanie, jakie stawia przed ludźmi rzeczywistość”. Kolejnego  Feniksa Specjalnego, tym razem muzycznego, otrzymał Stanisław Szczyciński za propagowanie muzyki religijnej.

Poza tym w kategorii "literackiej” nagrodę otrzymała książka "Prymas w Stoczku” autorstwa Pawła Zuchniewcza. W kategorii "nauki kościelne” nagrodzono "Opera omnia. Kościół - znak wśród narodów” Josepha Ratzingera. W kategorii "edytorstwo” nagroda powędrowała do autorów "Nowego leksykonu sztuki chrześcijańskiej”. Wśród "książek dla dzieci” dostrzeżono pozycję "Ignacy Loyola” z ilustracjami Picanyola i tekstem Toni Matasa. W kategorii "książka dla młodzieży” nagrodę otrzymało „Laboratorium miłości. Tom 1: Przed ślubem” Zbigniewa Kaliszuka. Kolejna nagroda - dla "książki autora zagranicznego” - przyznana została pozycji "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju” pod redakcją Hershel Shanks, w przekładzie Waldemara Chrostowskiego. W kategorii "Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” nagrodzone zostało Wydawnictwo Karmelitów Bosych  za serię "Bibliotheca Carmelitana”. Za książkę "Kardynał Wyszyński. Biografia” Ewa Czaczkowska otrzymała nagrodę w kategorii "publicystyka religijna”.

Feniks  trafił także do propagatorów nowych multimediów. I tak nagrodę zdobyła "Multimedialna katecheza dla dzieci w wieku 5-9 lat” w opracowaniu ks. Rafała Bednarczyka, ks. Dariusza Kurzydły, Doroty Sys oraz Mateusza J. Tutaka. Całkiem nową kategorią jest "muzyka chrześcijańska” , w której nagrodzona została "Golgota Jasnogórska” Ernesta Brylla, Marcina Stycznia i Joanny Lewandowskiej.

Uroczystość zakończył koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, która zaprezentowała Oratorium "Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu” Josepha Haydna. Galę prowadziła Jolanta Fajkowska.