Spotkaj świadków błogosławionego

mj

publikacja 20.09.2014 11:13

Trwa IV edycja Dni Błogosławionego Gerharda Hirschfeldera.

Spotkaj świadków błogosławionego Mirosław Jarosz /Foto Gość Cztery lata temu w Kudowie-Zdroju ks. Gerharda Hirschfeldera ogłoszono błogosławionym

Tegoroczne Dni odbywają się pod hasłem "Oddał życie za wiarę".

Zainaugurowano je 19 września konferencją "Dziedzictwo duchowe i materialne diecezji świdnickiej", która odbyła się w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku. Konferencji przewodniczył bp Adam Bałabuch. On też przewodniczył Mszy św. odprawionej w kłodzkim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wielkim finałem pierwszego dnia była prezentacja spektaklu o błogosławionym kapłanie pt. "Wspomnienie" w wykonaniu Teatru Rapsodia. Scenariusz do sztuki napisała Ewa Kornaszewska.

Równie ciekawie zapowiada się drugi dzień. Dzisiaj (sobota, 20 września) w Kudowie-Zdrój Czermnej odbędzie się spotkanie ze świadkami życia bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Spotkanie zatytułowane "Świadectwo życia kapłana-męczennika" rozpocznie się o 15.00 w Domu Spotkań im. ks. Gerharda Hirschfeldera przy ul. B. Chrobrego 49.

W niedzielę 21 września o 12.00 w kościele św. Bartłomieja w Kudowie-Zdrój Czermnej, w czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Hirschfeldera, rozpocznie się rocznicowa Msza św. dziękczynna za ten dar, połączona z modlitwą przy grobie błogosławionego.

Męczennik Ziemi Kłodzkiej

Ks. Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 roku w Kłodzku. Lata szkolne spędził w miejscowym Gimnazjum Humanistycznym, gdzie w 1926 roku zdał maturę. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1932 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Krótkie życie i działalność ks. Gerharda Hirschfeldera można podzielić na trzy etapy. Pierwszy - to czas, gdy był wikarym w parafii w Czermnej. Drugi to okres, gdy pracował jako wikary w parafii w Bystrzycy Kłodzkiej i pełnił obowiązki duszpasterza młodzieży hrabstwa kłodzkiego. Trzeci etap życia księdza to czas, gdy został aresztowany, przetrzymywany w kłodzkim więzieniu, a później w obozie koncentracyjnym w Dachau.

W ostatnich latach przed wybuchem wojny ks. Gerard zaczął głosić bardzo odważne kazania, potępiające zbrodniczy nazizm. Kiedy na Msze św. w Czermnej zaczęło przychodzić coraz więcej osób, duchownym zainteresowała się niemiecka służba bezpieczeństwa.

Jednak próby zastraszenia i prośby o głoszenie kazań zgodnych z ideologią hitlerowską na niewiele się zdały. Wkrótce gestapo wystąpiło do przełożonych księdza z oficjalną skargą, co spowodowało, iż został on przeniesiony do parafii w Bystrzycy Kłodzkiej.

Nie była to jednak kara, gdyż został jednocześnie awansowany. Generalny wikariusz ks. Franz Monse mianował go "naczelnym duszpasterzem dbającym o dusze młodzieży hrabstwa kłodzkiego".

Rosnący w siłę Hitler, podbudowany sukcesami w wojnie z Polską, rozpoczął bezwzględne prześladowanie duchowieństwa i Kościoła. Coraz częściej dochodziło do wandalizmu i profanacji miejsc kultu religijnego. Często ich sprawcami była młodzież z bojówek hitlerowskich.

W jedną z niedziel, po kolejnym akcie świętokradztwa w Bystrzycy Kłodzkiej, ks. Hirschfelder wygłosił kazanie, w którym, broniąc młodzieży, wypowiedział następujące słowa: "Kto młodzieży wyrywa z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!". Kilka dni później, 1 sierpnia 1941 r., został zaaresztowany przez gestapo. Trafił do kłodzkiego więzienia, a po kilku miesiącach - do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Tam - w obozowym lazarecie, wyczerpany i niedożywiony - zmarł 1 sierpnia 1942 roku na zapalenie płuc.

W 2010 papież Benedykt XVI uznał śmierć duchownego za śmierć męczeńską.

10 października 2010 r. w Kudowie-Czermnej odbyły się uroczystości związane z beatyfikacją ks. Gerharda Hirschfeldera.