Kto dostanie "katolickiego nobla"?

Agata Ślusarczyk

publikacja 03.10.2014 15:05

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej zostały ogłoszone nominacje do tegorocznej nagrody TOTUS.

Kto dostanie "katolickiego nobla"? Agata Ślusarczyk /Foto Gość W ubiegłym roku "medialnego" TOTUSA otrzymała redakcja Małego Gościa Niedzielnego

"Katolickie noble” przyznawane są od 2000 r. przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Uroczysta gala odbędzie się w wigilie Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim. Poprowadzi ją Grażyna Torbicka, a na scenie wystąpią m.in. Stefan Borys oraz finaliści konkursu "The Voice of Poland”: Mateusz Ziółko i Monika Urlik. Tuż po wydarzeniu wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu im. Biskupa Jana Chrapka. Nagrody "TOTUS " przyznawane są w czterech kategoriach.

Nominowani w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

- Ernest Bryll - urodzony w 1935 r. w Warszawie, absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitny poeta i pisarz, autor tekstów znanych utworów muzycznych. W 2006 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 r. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Autor m.in. tomu poezji „Trzecia nad ranem” oraz „Wigilia wariata”.

- Stanisław Niemczyk - polski architekt ur. w 1943 r. w Czechowicach-Dziedzicach. W 1968 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Dał się poznać przede wszystkim  jako twórca niezwykłych kościołów. Nawiązuje do architektury sakralnej różnych epok, tworząc dzieła bardzo indywidualne, pełne ekspresji i nastroju, które przyniosły mu przydomek "polski Gaudi”. Do wyróżniających się dzieł Stanisława Niemczyka zaliczyć należy m.in. kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, czy kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 1998 r., uhonorowany w 2000 r. przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice.

Nominowani w kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”:

- Miasto Nowy Targ - główny ośrodek handlowy, komunikacyjny i przemysłowy Podhala. Wyróżnia się  aktywnym podtrzymywaniem więzi, jakie łączyły miasto z kard. Karolem Wojtyłą, a następnie Janem Pawłem II i wielorakimi inicjatywami przybliżającymi postać i upamiętniającymi pontyfikat papieża Polaka.

- Rodzina Szkół im. Jana Pawła II - ruch społeczny, który powstał 16 października 1998 r. w Radomiu. Skupia placówki oświatowe działające w Polsce oraz poza jej granicami, które obrały za patrona świętego Jana Pawła II.  Społeczność Rodziny Szkół to zarejestrowane 1232 placówki oraz 21 poza jej granicami (Europa, Ameryka, Afryka), kształcące około 350 000 dzieci i młodzieży.  Najważniejsze cele jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał Patron, propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami.

- Norbert Szczepański - urodzony w roku 1979, absolwent Wydziału Nauk Filozoficznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II - Samorządowej Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawa, miejsca, które w sposób szczególny upamiętnia niezwykły pontyfikat św. Jana Pawła II. Twórczo kieruje zespołem i skutecznie buduje współdziałanie wielu środowisk promujących nauczanie Jana Pawła II.

- Aleksandra Zapotoczny - urodzona w Wadowicach, absolwentka Wydziału Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Redaktor "Totus Tuus” - organu prasowego Rzymskiej Postulacji Procesu Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Była jedyną Polką pracującą przy procesie beatyfikacyjnym papieża Polaka.

- Instytut Papieża Jana Pawła II - Samorządowa Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawa. Utworzony w 2006 r. w celu upamiętnienia osoby, życia i dzieła Jana Pawła II. Zajmuje się także ochroną dziedzictwa narodowego jaką dla wielu ludzi na całym świecie jest spuścizna po polskim papieżu.

Nominowani w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”:

- Fundacja "Światło” - jej siedziba znajduje się w Toruniu. Została utworzona w 2003 r., a jej misją jest wszechstronne i wielozadaniowe wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. Prowadzi unikalny w Polsce zakład opiekuńczo - leczniczy dla osób dorosłych w śpiączce, wykorzystujący innowacyjne metody wybudzania pacjentów i przywracania ich do świadomego życia.

- Helena Pyz - urodzona w 1948 r. w Warszawie, lekarka i misjonarka troszcząca się o chorych na trąd w Indiach, gdzie prowadzi specjalne przychodnie. Opiekuje się także osobami niezamożnymi. Dba również o zdrowie duchowe swoich pacjentów i ich wszechstronny rozwój. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mimo niepełnosprawności ruchowej od 25 lat całkowicie poświęca się bliźnim i jest ambasadorką polskości w Indiach.

- Prof. Zbigniew Chłap - profesor doktor habilitowany nauk medycznych, patofizjolog, emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie wojny członek Szarych Szeregów. Pierwszy przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei”. Przez cały czas społecznej działalności, od 1981 roku, w różnych zespołach, a od 1995 r. wraz z członkami Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei” niesie pomoc medyczną najbardziej potrzebującym, nie mającym dostępu do świadczeń medycznych.

Nominowani w kategorii "TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”:

- Zespół twórców serialu telewizyjnego "Ranczo” - polski serial obyczajowo-komediowy w reżyserii Wojciecha Adamczyka, który emitowany jest w TVP1 od 5 marca 2006 r. Serial nominowany został za promowanie w popularnej, komediowej formule ważnych wartości duchowych.

- Radio Warszawa - Jedna z pierwszych prywatnych rozgłośni w Polsce, a zarazem najstarsza rozgłośnia katolicka w Polsce. Pełni wytrwałą służbę słuchaczom poprzez opisywanie świata w perspektywie Dobrej Nowiny oraz stale propaguje nauczanie Jana Pawła II.

- Zespół twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia - przygotowujący i realizujący uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II - Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II została przez media publiczne w Polsce zaprezentowana odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, a także produkcję filmów dokumentalnych i reportaży. Praca dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia tych zadań trwała wiele miesięcy i wymagała zaangażowania licznych zespołów pracowników mediów i znaczących środków finansowych. Stworzona oferta programowa biła rekordy oglądalności i słuchalności.

- Portal internetowy Deon.pl - to portal społecznościowo-informacyjny otworzony przez Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM. Misją portalu stało się bieżące informowanie i analizowanie z kościelnego punktu widzenia wszystkich ważnych wydarzeń życia publicznego. Portal deon.pl istnieje od 2009 r.

- Redakcja dwumiesięcznika "Wołanie z Wołynia” - "Wołanie z Wołynia" to pismo religijno-społeczne. Jego treść skupia się wokół historii i obecnych problemów Kościoła Katolickiego na Ukrainie, zwłaszcza na Wołyniu. Zawiera także informacje o aktualnych relacjach międzywyznaniowych i kontaktach sprzyjających ekumenizmowi. Wytrwale buduje mosty pojednania między Polakami i Ukraińcami.