Dolny Śląsk obchodzi swoje święto

WKS

publikacja 17.10.2014 15:46

- Mówi się często o kryzysie tożsamości współczesnego człowieka, który przeżywa sprzeczne pragnienia, ma trudności w odpowiedzi na pytanie, kim jest. Widać czasem różnicę pomiędzy tym, co ludzie robią, a tym, co myślą o sobie; tym, co deklarują jako zasadę postępowania, a tym, co potem czynią - mówił metropolita wrocławski w czasie Mszy św. rozpoczynającej V Święto Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk obchodzi swoje święto Archidiecezja Wrocławska Abp Józef Kupny

Hierarcha, nawiązując do starotestamentalnych świadectw o świętowaniu, podkreślił, że miały one na celu nie tylko uznanie prawdy, że Bóg jest panem czasu, oraz zapewnienie człowiekowi wypoczynku, ale także przyczyniały się do budowania jego tożsamości. Przywołał słowa Pana Jezusa: "Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki", dostrzegając, że miały one nie tylko charakter przestrogi przed prześladowaniami. - Jezus przekonywał, że należący do Niego mają swoją tożsamość. I nawet, gdy znajdą się w świecie, który nie będzie ich światem - to znaczy nie będzie im przyjazny, będzie miał inne priorytety, ludzie będą inaczej wierzyć - uczniowie Jezusa mają pozostać sobą - mówił.

Dodał, że dziś trudno mówić o tożsamości człowieka, ponieważ wielu wyznaje zasadę, że ma się tyle tożsamości, z iloma grupami się spotyka. - Są tacy, którzy przyznają się do ideałów chrześcijańskich, a ich styl życia czy podejmowane decyzje przeczą deklaracjom - zaznaczył metropolita, dopowiadając: - Czasem nawet próbuje łączyć sprzeczne ze sobą treści, style życia czy postawy.

Arcybiskup przypomniał także słowa św. Jana Pawła II, że Polska woła o ludzi sumienia, i dodał: - Dziś możemy powiedzieć, że woła o ludzi, którzy są prawdziwi, którzy mają swoją tożsamość i nie udają innych niż są w rzeczywistości. Zachęcał przy tym, by Święto Województwa Dolnośląskiego przeżywać jako dzień, w którym Dolnoślązacy przypominają sobie to, kim są, oraz umacniają więzi, które spajają ich w jedną bogatą i dynamiczną społeczność.

Hierarcha zwrócił uwagę, że święto Dolnego Śląska jest obchodzone w związku z uroczystością św. Jadwigi. - Ona nie tylko przekazuje nam misję szerzenia pokoju, pojednania i miłości ku wszystkim, którzy są chorzy, biedni, opuszczeni, bez opieki, rodziny czy ojczyzny. Nie tylko apeluje byśmy nie przechodzili obojętnie obok cierpienia, nędzy i bólu i kochali bliźniego niezależnie od rasy, narodowości czy wyznania, ale przede wszystkim uświadamia, że nasza tożsamość budowała się od samego początku w oparciu o naukę Chrystusa. Ktoś, kto tego nie zauważa, albo twierdzi inaczej, mija się z prawdą historyczną - spuentował abp Kupny.

Święto Województwa Dolnośląskiego zostało ustanowione decyzją Sejmiku Wojewódzkiego pięć lat temu. Dotychczas jego obchody odbywały się w następujących miejscach: w 2010 r. – w Oleśnicy; w 2011 r. – w Zamku Książ w Wałbrzychu; w 2012 r. – w Legnicy; w 2013 r. – w Polanicy Zdrój. Tegorocznym obchodom towarzyszy Jarmark Jadwiżański, w czasie którego na wrocławskim rynku prezentowane są dolnośląskie produkty i atrakcje turystyczne.