Doktor honorowy

jj

publikacja 22.10.2014 18:30

Uroczystość nadania prof. Adamowi Rotfeldowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się na Zamku Lubelskim i była jednym z ostatnich wydarzeń obchodzonego w tym roku jubileuszu 70-lecia istnienia UMCS.

Prof. Adam Rotfled otrzymal od rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego również statuetkę Marii Skłodowskiej-Curie Tomasz Burdzanowski /Foto Gość Prof. Adam Rotfled otrzymal od rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego również statuetkę Marii Skłodowskiej-Curie

Profesor Adam Rotfeld jest wybitnym badaczem współczesnych stosunków międzynarodowych i dyplomatą. W roku 2005 był Ministrem Spraw Zagranicznych. Dorobek profesora to ponad 400 publikacji w prestiżowych światowych wydawnictwach. Od lat utrzymuje on związki ze środowiskiem akademickim lubelskiej uczelni, przede wszystkim z wydziałem politologii. Jest między innymi członkiem kapituły stypendium im. Leopolda Ungera. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii. 

Profesor otrzymał honorowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie badania współczesnych stosunków międzynarodowych, profesjonalną działalność dyplomatyczną na rzecz pokoju i porozumienia na świecie oraz współpracę z UMCS. Podczas uroczystości były Minister Spraw Zagranicznych nawiązał do sytuacji na Ukrainie oraz odniósł się do bezpieczeństwa narodowego w kontekście polityki zagranicznej Rosji. 

Laudacje wygłosiła profesor Iwona Hofman, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, która w swej wypowiedzi podkreśliła jak wielką osobowością zarówno na scenie politycznej jak i naukowej jest profesor Adam Rotfeld. 

Wręczenie honorowego doktoratu prof. Adamowi Rotfeldowi poprzedzone zostało Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, w której wzięła udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska.

Jutro podczas uroczystego rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prof. Adam Rotfeld wygłosi wykład inauguracyjny.