Nowy biskup dla diecezji ewangelickiej

xrt

publikacja 07.03.2015 10:21

Przez prawie 30 lat ks. Waldemar Pytel służył wspólnocie ewangelickiej w Świdnicy. Od 7 marca staje się jej biskupem. Nadal jednak mieszkać będzie w Świdnicy, choć jego katedra znajduje się we Wrocławiu.

Nowy biskup dla diecezji ewangelickiej ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość Waldemar Pytel, pastor Kościoła Pokoju, podczas nabożeństwa ekumenicznego w świdnickiej katedrze

7 marca w Kościele Pokoju w Świdnicy, dotychczasowy proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, zostanie ordynowany i wprowadzony na urząd biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Diecezja wrocławska obejmuje swoim zasięgiem całą zachodnią Polskę, rozciąga się od gór (Karpacz) po morze - parafie w Szczecinie i Trzebiatowie - i liczy 16 parafii. 

"Ks. Waldemar Pytel zostanie konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa diecezji wrocławskiej przez zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, bp. Jerzego Samca. Asystentami będą biskupi: Ryszard Bogusz, dotychczasowy zwierzchnik diecezji, oraz bp Ragnar Persenius, zwierzchnik diecezji Uppsala w Szwecji, wraz z innymi biskupami" - głosi obwieszczenie na stronie internetowej Kościoła Pokoju. 

Kościół ewangelicko-augsburski jest jednym z historycznych Kościołów protestanckich powstałych na skutek reformacji zapoczątkowanej przez zakonnika augustiańskiego Marcina Lutra. Nawoływał on do odnowy Kościoła katolickiego w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się sprzedaży odpustów, a także innym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął jednak wielką dysputę, która skutkowała schizmą Kościoła zachodniego.

Biblijną naukę Kościoła ewangelicko-augsburskiego streszczają 4 zasady: sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia, sola fide - jedynie łaska, jedynie wiara.

W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Biskup ewangelicki jest duchownym zwierzchnikiem kościoła. Kieruje on pracami kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Przy okazji ustanowienia ks. Waldemara Pytla biskupem w Świdnicy toczy się dyskusja na temat ważności święceń, sukcesji apostolskiej czy charakteru episkopatu w luteranizmie. 

W uroczystościach, które rozpoczynają się o 12.00, weźmie udział m.in. bp Ignacy Dec.