Niezapomniany

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 27.03.2015 21:07

W Warszawie zaprezentowano dziś książkę „Niezapomniany – Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”.

Niezapomniany mat.prasowy

Składają się na nią wywiady z osobami z najbliższego otoczenia Papieża-Polaka, przeprowadzone przez Włodzimierza Rędziocha. Autor książki to korespondent prasowy i długoletni mieszkaniec Rzymu.

Wśród wywiadów są rozmowy z przyjaciółmi Jana Pawła II, jego sekretarzami, współpracownikami, a również z Benedyktem XVI. Włodzimierz Rędzioch otrzymał od Papieża-seniora odpowiedzi na piśmie po niemiecku wraz z listem, w którym przepraszał on za zwłokę.

„Benedykt XVI używa niemieckiego w dwóch konkretnych przypadkach: jeżeli chce być bardzo precyzyjny i kiedy chce coś napisać od serca. To potwierdza, że chciał być precyzyjny, jak też napisać coś od serca. Na zakończenie tego listu dodał, że ma nadzieję, iż jego świadectwo pozwoli lepiej poznać wielkiego Papieża” – powiedział Włodzimierz Rędzioch.

Ostatnia część książki to wywiady z osobami związanymi z procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.