Przyszli po morze łask

Bogdan Gancarz

publikacja 12.04.2015 09:30

Dziesiątki tysięcy pielgrzymów modli się w krakowskich Łagiewnikach. Przyjechali ze wszystkich stron Polski i świata na Święto Miłosierdzia.

Przyszli po morze łask Miłosz Kluba /Foto Gość Przybyły tłumy rozmodlonych pielgrzymów

- Przyleciałam do Polski już kilka dni wcześniej, by modlić się tutaj m. in. przy grobie św. Faustyny i przed obrazem Jezusa Miłosiernego w kaplicy klasztornej, by być na nocnym czuwaniu i Mszy św. o północy, rozpoczynających 12 kwietnia uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego - powiedziała Maria Kalbarczyk z Chicago.

- Prosiłam o łaski dla mnie i moich bliskich. Może nadejdą w morzu łask dla innych. Przeczytałam słowa Jezusa, który powiedział do św. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego” - dodała M. Kalbarczyk.

Mszę św. o północy odprawił w bazylice łagiewnickie ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

- Do prawdy o stanie człowieka dotkniętego grzechem dochodzimy w czasie nocnego czuwania, patrząc na krew którą widzimy przy tabernakulum. Miotają nim różne siły wewnętrzne i zewnętrzne. Wichry tego świata są nieraz mocniejsze od nas i ulegamy im popełniając grzechy. Tak „sponiewierany” człowiek - oświetlony blaskiem Zmartwychwstałego - z wiarą podnosi głowę i z ufnością woła: „Jezu, ufam Tobie!”. Konieczne jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem! Potrzebne jest przy naszym niedowiarstwie dotknięcie ran Zbawiciela i wyznanie: „Pan mój i Bóg mój” - powiedział w kazaniu bp Zając.

- Prawie pięć lat temu w czasie Kongresu Miłosierdzia nasz Wieczernik łagiewnicki rozbrzmiewał świadectwami tych, którzy na swych drogach życia spotkali Jezusa Zmartwychwstałego w Jego tajemnicy Miłosierdzia – dodał kustosz honorowy.

Msze św. w bazylice Bożego Miłosierdzia odprawili również w niedzielę 12 kwietnia rano: ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Krzysztof Gryz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Przez cały czas do sanktuarium przybywają kolejni pielgrzymi. O godz. 10.00 przy ołtarzu polowym na błoniach obok bazyliki zostanie odprawiona polowa Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Będzie transmitowana w programie I TVP.

Przeczytaj także: