Wyszli Miłosiernemu naprzeciw

Alina Świeży-Sobel

dodane 04.05.2015 20:45

Zakończyła się III Piesza Pielgrzymka Diecezjalna z Bielska-Białej Hałcnowa do Łagiewnik. Jak podkreślali podczas Eucharystii w bazylice Bożego Miłosierdzia biskupi Roman Pindel i Piotr Greger, wszyscy uczestnicy pielgrzymki spełnili ważną misję: w imieniu diecezjan zaprosili Jezusa Miłosiernego do naszych parafii.

Msza św. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zakończyła pielgrzymkę Alina Świeży-Sobel /Foto Gość Msza św. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zakończyła pielgrzymkę

Ta pielgrzymka była zaproszeniem Pana Jezusa Miłosiernego do parafii i wspólnot zakonnych całej diecezji bielsko-żywieckiej.

Podsumowaniem i podkreśleniem tej intencji były słowa, które biskupi: Roman Pindel i Piotr Greger skierowali do wiernych: pieszych pielgrzymów i przybyłych 3 maja do sanktuarium Bożego Miłosierdzia diecezjan.

O znaczeniu tegorocznego pielgrzymowania, które stało się formą przygotowania do peregrynacji obrazu Jezu ufam Tobie i relikwii św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II mówi także ks. Mikołaj Szczygieł, główny przewodnik pielgrzymki:

Zobacz także:

Wirtualna pamiątka z Łagiewnik

Zaprosili Jezusa Miłosiernego do siebie