Suchocka z Nagrodą św. Wojciecha

KAI |

publikacja 13.06.2015 19:57

Za zasługi na rzecz Europy Środkowej i krzewienie wartości chrześcijańskich.

Suchocka z Nagrodą św. Wojciecha Józef Wolny /Foto Gość Hanna Suchocka

Hanna Suchocka odebrała w Bratysławie Międzynarodową Nagrodę św. Wojciecha na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie za 2015 rok. Była polska premier, minister sprawiedliwości i ambasador przy Stolicy Apostolskiej otrzymała ją za wybitne zasługi na rzecz budowania tożsamości Europy Środkowej i demokracji w tym regionie, jak również krzewienie wartości chrześcijańskich.

Piotr Samerek, chargé d’affaires ad interim ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej poinformował KAI, że laudację wygłosił były minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Karel Schwarzenberg. Nagrodę zaś wręczył prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska. Powiedział on, że sny i wizje, które towarzyszyły ludziom budującym nowy ład w Europie Środkowej były niczym, gdyby nie stali za nimi konkretni ludzie. Jedną z takich osób jest właśnie Hanna Suchocka.

Dziękując za to wyróżnienie, była premier Polski przypomniała, że po 1989 r. kraje Europy Środkowej: Polska, Czechosłowacja, a potem Czechy i Słowacja, oraz Węgry - pomimo różnic - stworzyły podwaliny pod współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która jest wyznacznikiem jej sukcesów w Unii Europejskiej i w regionie.

Hanna Suchocka jako pierwsza kobieta-premier Polski w latach 1992-1993 opowiedziała się za „inspirowaną Europą transformacją kultury politycznej w Polsce”, czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody. Ponadto wzięła na siebie odpowiedzialność za kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które czuły się „zapomniane” przez Zachód obawiając się powrotu do autorytarnego bloku wschodniego. Jako ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 2000-2013 wspierała starania papieży o przyszłość Europy.

Nagrodę przyznaje prywatna Fundacja św. Adalberta-Wojciecha, powstała w 1989 r. z inicjatywy niemieckiego przemysłowca Paula Kleinewefersa w Krefeld na wzór Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego, przyznawanej przez władze Akwizgranu. Jej celem jest wspieranie duchowej i kulturowej integracji Europy, zwłaszcza Środkowej i Wschodniej.

W latach 1995-1999 Nagrodę św. Wojciecha otrzymywały osoby, które wniosły wkład w integrację duchową i kulturową tej części kontynentu z resztą Europy. Pierwszym jej laureatem był Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), a nagrodę wręczył mu w Pradze prezydent Czech Václav Havel (później też zresztą jej zdobywca). Kolejnymi laureatami zostali m.in. kardynałowie Franz König z Wiednia i František Tomášek z Pragi, pierwszy premier Węgier wybrany w wolnych wyborach József Antall, były kanclerz Niemiec Helmut Kohl, Władysław Bartoszewski (2007), były prezydent Węgier Árpád Göncz (2009) i inni.

W skład 12-osobowego komitetu, który wybiera kandydata do nagrody, wchodzi po trzech przedstawicieli z krajów, na których terenie działał św. Wojciech: Czech, Polski, Węgier i Słowacji. Stałymi członkami komitetu są zawsze ambasadorzy tych państw, akredytowani w Niemczech. Obok ambasadora RP w Niemczech Polskę reprezentuje emerytowany metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński.

Podczas oficjalnej ceremonii laureat otrzymuje napisany po łacinie dyplom, złoty medal z pieczęcią św. Wojciecha i czek na 10 tysięcy euro. Zgodnie z określoną przez fundację formułą wręczenie nagrody odbywa się rokrocznie na przemian we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej i dokonuje tego osobiście prezydent kraju, który jest gospodarzem tej uroczystości.