CCEE: Wzajemne uznanie warunkiem dialogu katolicko-muzułmańskiego

Radio Watykańskie/jk

publikacja 01.05.2009 07:01

Dialog z muzułmanami to okazja do pogłębienia naszej wiary, której mamy dawać świadectwo i uzasadnienie. Tylko wówczas będziemy prowadzili naprawdę szczery dialog i nie popadniemy w relatywizm. Tę opinię wyrażoną przez kard. Taurana przytacza komunikat końcowy z pierwszego spotkania krajowych delegatów episkopatów Europy ds. dialogu z islamem - donosi RV.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego był jednym z uczestników dwudniowej sesji, zorganizowanej 27 i 28 kwietnia przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w Bordeaux. Na spotkaniu przedstawiono sytuację dialogu katolicko-muzułmańskiego w poszczególnych krajach. W raportach delegatów zwrócono uwagę, że muzułmańskiej obecności w Europie nie można ograniczać tylko do zjawiska migracji. W większości krajów europejskich wyznawcy islamu żyją już od kilku pokoleń, otrzymali tu wykształcenie i czują się w pełni obywatelami naszego kontynentu. Wśród wyzwań dialogu wymieniono kwestie związane z małżeństwami mieszanymi między wyznawcami obu religii, jak też z integracją młodych muzułmanów w szkołach i w katolickich ruchach młodzieżowych. Ponadto wspomniano napięcia, jakie w niektórych miastach europejskich wywołała budowa meczetów i minaretów. Równocześnie zwrócono uwagę na pewną zgodność obu stron dialogu w takich sprawach, jak bioetyka czy obecność religii w sferze publicznej. Jednym z uczestników spotkania w Bordeaux był prezes fundacji Oasis, założonej w 2004 r. w Wenecji przez kard. Angelo Scolę celem popierania dialogu z wyznawcami islamu i z chrześcijanami krajów o większości muzułmańskiej. Martino Diez położył nacisk na znaczenie tożsamości kulturowej i religijnej rozmówców. Podkreślił, że bez jej wzajemnego uznania prawdziwy dialog nie będzie możliwy. ak/ rv