Tydzień Modlitw o Powołania

BP KEP/sx

publikacja 02.05.2009 19:29

Kościół katolicki przypomina o modlitwie o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. - Powołanie, to jest otwarcie na inicjatywę Boga i odpowiedź wolna człowieka - mówi bp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. Powołań, nawiązując do hasła Tygodnia Modlitw o Powołania. W tym roku Kościół katolicki obchodzi go od 3 do 10 maja.

IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna 3 maja w Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jego hasło: „Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga i odpowiedź człowieka", to jednocześnie temat orędzia Benedykta XVI na tę okazję. Papież podkreśla w nim, że powołanie jest darem od Boga. Przypomina też o obowiązku modlitwy o powołania. Jedną z inicjatyw Tygodnia Modlitw o Powołania w Polsce będzie Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania. Pielgrzymi spotkają się na Jasnej Górze w sobotę, 9 maja. Powita ich o godz. 10.00 Delegat KEP ds. Powołań, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak. Eucharystii w Jasnogórskiej Bazylice o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie abp Edward Ozorowski z Białegostoku. Po południu pielgrzymi wysłuchają konferencji ks. dr. hab. Adama Skreczko z seminarium metropolitalnego w Białymstoku. Pielgrzymka zakończy się nabożeństwem majowym, które poprowadzi bp Jan Wątroba z Częstochowy. Tydzień, który rozpoczyna Niedziela Dobrego Pasterza, jest w poszczególnych diecezjach czasem szczególnej pamięci o osobach powoływanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego i modlitwy w ich intencji. Jest także okazją do informowania o powołaniach. W katedrze siedleckiej, codziennie - od poniedziałku do soboty, zaplanowano spotkania, podczas których będą prezentowane poszczególne zgromadzenia zakonne. W związku z informacjami dotyczącymi spadku powołań kapłańskich i zakonnych jest to coraz częściej dyskutowany problem. Między innymi dlatego, w Wielki Czwartek, 9 kwietnia zainaugurowała swoją działalność strona internetowa o kapłaństwie. Wspólna inicjatywa duchownych i świeckich z Trójmiasta, jak zaznaczają jej autorzy, ma być strefą, w której „spokojnie i odpowiedzialnie pisze się i mówi o kapłaństwie”. Zamieszczane są tu m.in. filmy o treści religijnej, recenzje i kapłańskie blogi. Poprzez stronę, każdy ksiądz, podając swoje imię, może poprosić o wsparcie modlitewne. Również osoby świeckie mogą przesyłać prośby o modlitwę w intencji konkretnego księdza.

Szerzeniem kultury powołaniowej zajmuje się w Polsce Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. „Przyczyny, które powodują spadek liczby powołań do kapłaństwa czy życia konsekrowanego w Polsce, ciągle stanowią dla nas wyzwanie do troski duszpasterskiej i do jeszcze większej pracy, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, w parafii, a także w trosce o rodzinę” – podkreśla przewodniczący Rady a jednocześnie Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań bp Wojciech Polak. *** Tradycję szczególnej modlitwy o powołania zapoczątkował papież Paweł VI. Była to odpowiedź na spadek powołań kapłańskich i zakonnych. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Początkowo przypadał w 2. Niedzielę Wielkanocną, a po reformie kalendarza liturgicznego, jest to 4. Niedziela Wielkanocna. Kościół w tym dniu chce przypomnieć wiernym o tym, by przez cały rok troszczyli się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego w instytutach świeckich. Szczególnym dniem modlitwy o powołania w ciągu roku są pierwsze czwartki miesiąca. Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane Maryjo, któraś wspierała pierwszą wspólnotę, gdzie „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie" (por. Dz 1, 14), do Ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej - wymownego znaku miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości - kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami, będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość. Niech także wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym życiem: „Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę" (por. Hbr 10, 7). [Benedykt XVI]