Prawosławna teologia tworzona "na kolanach"

Radio Watykańskie/jk

publikacja 11.05.2009 07:00

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało książkę biskupa wołokołamskiego Hilariona Ałfiejewa "Sakrament wiary, wprowadzenie do teologii prawosławnej" - informuje Radio Watykańskie. Bp Hilarion Ałfiejew pełni od niedawna funkcję przewodniczącego Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego.

We wstępie, którym zaopatrzono pierwsze wydanie książki w 1996 r., biskup dioklijski Kalikst stwierdza, że pracę Hilariona Ałfiejewa charakteryzuje całościowe, wieloaspektowe podejście. Dla autora książki nie ma rozdziału między teologią a duchowością, dogmatyką a osobistym doświadczeniem, wiarą a modlitwą. Hilarion Ałfiejew jest zgodny z powiedzeniem Ojców Kościoła, że „prawdziwy teolog to ten, który naprawdę się modli”. Autor książki przedstawił nauczanie prawosławnej teologii w kluczu osobistego doświadczenia pełnego dynamiki, jaką niosą ze sobą wydarzenia życia. Ducha, w jakim napisana jest książka, można określić słowami XIX-wiecznego metropolity moskiewskiego Filareta, który powiedział: „Symbol wiary posiadają ci, którzy nim żyją”. Książkę bp. Hilariona Ałfiejewa na język polski przełożył Jarosław Charkiewicz przy współpracy ks. Włodzimierza Misiuka. Od 1996 r. książka doczekała się przekładów m.in. na języki: japoński, angielski, fiński i węgierski.