Słowacja: Wizyta szefa watykańskiej dyplomacji

Radio Watykańskie/k

publikacja 16.05.2009 07:18

Sekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami złożył kilkudniową wizytę na Słowacji. Abp Dominique Mamberti przybył na zaproszenie tamtejszego ministra spraw zagranicznych Miroslava Lajčáka i spotkał się m.in. z prezydentem Ivanem Gašparovičem.

Podczas czwartkowego spotkania z prezydentem Republiki Słowackiej przypomniano potrzebę przyśpieszenia prac nad aktami prawnymi, do których zobowiązuje obie strony umowa konkordatowa z 2000 r. – chodzi o dwie umowy cząstkowe, dotyczące finansowania Kościoła przez państwo, i o tzw. „klauzulę sumienia”. Prezydent Gašparovič zapewnił watykańskiego gościa o wysokim poczuciu odpowiedzialności rządu słowackiego za wzajemne relacje Kościół-państwo. Jednak przyśpieszenie prac nad przyjęciem umów, zwłaszcza na temat „klauzuli sumienia”, zdaniem prezydenta zaostrzyłoby głębokie podziały w społeczeństwie, tak już istniejące, jak i nowe, spowodowane kryzysem ekonomicznym. Szef watykańskiej dyplomacji w Bratysławie i Nitrze spotkał się ze słowackimi biskupami. W wywiadzie, który od piątku dostępny jest w mediach, abp Mamberti mówi o swoim wzruszeniu przy spotkaniu z miejscami, które mają historyczne znaczenie nie tylko dla Słowacji, ale i dla chrześcijańskiego charakteru Europy. Przedstawiciele państwa z prezydentem na czele ponowili zaproszenie Benedykta XVI na Słowację, na uroczystości związane z jubileuszem św. Metodego w 2013 r.