Papieskie podsumowanie pielgrzymki podczas spotkania z dziennikarzami w samolocie

Radio Watykańskie/k

publikacja 16.05.2009 07:38

Na pokładzie samolotu Ojciec Święty spotkał się z dziennikarzami, którzy towarzyszyli mu w podróży i w ich obecności dokonał krótkiego podsumowania minionych dni.

Benedykt XVI podzielił się trzema wnioskami, jakie wyciągnął ze swej pielgrzymki: „Po pierwsze, wszędzie, we wszystkich środowiskach, wśród muzułmanów, chrześcijan i Żydów, znalazłem silną wolę dialogu międzyreligijnego, spotkania, współpracy między religiami. Ważne jest, że wszyscy widzą w tym nie tylko działanie, powiedzmy, polityczne, ale konsekwencję tego samego jądra wiary. Ponieważ jeśli się wierzy w jednego Boga, który stworzył nas wszystkich, Ojca nas wszystkich, jeśli się wierzy w tego Boga, który stworzył ludzkość jako jedną rodzinę, pomyślaną właśnie jako rodzina, jeśli się wierzy w Boga, który jest miłością i chce, aby miłość była dominującą siłą w świecie, to konsekwencją, wymogiem tejże wiary jest właśnie potrzeba spotkania, dialogu i współpracy. Po drugie, klimat ekumeniczny, z którym się tam spotkałem, jest źródłem otuchy. Odbyłem wiele bardzo serdecznych spotkań ze światem prawosławnym. Mogłem również rozmawiać z przedstawicielami Kościoła anglikańskiego i luteranów. Widać, że klimat panujący w Ziemi Świętej jest zachętą również dla ekumenizmu. Po trzecie, istnieją ogromne trudności. Dobrze o tym wiemy i naocznie mogliśmy się o nich przekonać. Mogłem też jednak zobaczyć, że wszyscy odczuwają głębokie pragnienie pokoju. Niemniej trudności są bardziej widoczne. Nie należy ich ukrywać. Trzeba je wyjaśniać. O wiele mniej widoczne jest natomiast wspólne pragnienie pokoju, braterstwa. I wydaje mi się, że również o tym powinniśmy mówić, umacniać we wszystkich wolę znalezienia rozwiązania, które na pewno nie będzie łatwe w tych trudnych warunkach”. „Przybyłem do Ziemi Świętej – dodał Papież na zakończenie spotkania z dziennikarzami – jako pielgrzym pokoju. Pielgrzymowanie jest istotnym elementem wielu religii, w tym islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. Stanowi też ono obraz naszej egzystencji, która jest drogą naprzód, do Boga, a tym samym do jedności rodzaju ludzkiego. Przybyłem jako pielgrzym i mam nadzieję, że wielu pójdzie w moje ślady, zachęcając do jedności wszystkie ludy Ziemi Świętej” – powiedział Papież w samolocie w drodze powrotnej z Izraela do Rzymu.