Giżycko: Spotkanie samorządowców diecezji ełckiej

KAI/k

publikacja 26.05.2009 19:51

"Samorządowcy w służbie życiu" - to temat konferencji z udziałem pracowników samorządu Giżycka i diecezji ełckiej, które odbyło się 26 maja w 397. rocznicę uzyskania praw miejskich przez to miasto. Podsumowaniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura w Sanktuarium św. Brunona oraz modlitwa na Wzgórzu św. Brunona.

W homilii bp Mazur przypomniał samorządowcom, że na ich barkach spoczywają poważne zadania powierzone im przez społeczność regionu. Rządzący powinni okazywać szacunek wobec ludzkich wspólnot, swoją władzę traktować jak służbę i uświadamiać, jak wielka przed Bogiem i społeczeństwem ciąży na nich odpowiedzialność - argumentował biskup. Biskup nawiązał do świadectwa św. Brunona, patrona Giżycka, gdzie w dniach 20-21 czerwca odbędą się główne uroczystości związane z tysiącleciem męczeńskiej śmierci misjonarza. Św. Brunon "był świadkiem miłości Boga do człowieka" i "budowniczym cywilizacji miłości i życia". - To trwanie w miłości Boga dodawało mu mocy i odwagi w wypełnianiu słów Chrystusa: Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" - mówił bp Mazur. "Św. Brunon - kontynuował hierarcha - oddany był bezgranicznie głoszeniu Ewangelii wśród pogan". - To piękna postać, choć trochę zapomniana. Daje świadectwo wielkiej wiary i wierności Jezusowi, głębokiej miłości Boga i drugiego człowieka” - stwierdził biskup ełcki. Świętego cechowała także odwaga, gdyż „nie bał się trudności, które spotykał w życiu, nie bał się oddać życia za wiarę w Jezusa Chrystusa. Był człowiekiem, który jednoczył narody. Nie bał się powiedzieć prawdy nawet cesarzowi. Był autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa w tym, co robił" - dodał biskup. Spotkaniu samorządowców towarzyszyły wykłady. O życiu jako "darze od Boga i zadaniu dla człowieka” mówił ks. dr Jerzy Fidura. O współodpowiedzialności władz samorządowych za dar życia” mówiła dr Maria Smereczyńska, a o św. Brunonie - "budowniczym jedności Europy opartej na trwałych wartościach ewangelicznych” opowiedział dr Robert Kempa. Giżyckie spotkanie samorządowców diecezji ełckiej było trzecim z kolei. Wcześniej takie spotkana odbyły się w Ełku i Suwałkach. ks. js, Giżycko