Benedykt XVI pogratulował kard. Jaworskiemu

KAI/k

publikacja 26.05.2009 20:02

Specjalny list gratulacyjny przesłał Benedykt XVI kard. Marianowi Jaworskiemu z okazji srebrnego jubileuszu biskupstwa.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 25 maja w lwowskiej katedrze obrządku łacińskiego. Urodzony we Lwowie kardynał, sakrę biskupią przyjął przed 25 laty na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. Jan Paweł II mianował go łacińskim metropolitą Lwowa. Benedykt XVI w swoim liście wyraził duchową bliskość z jubilatem i pogratulował mu „owocnego apostołowania”. „Wraz z Tobą będzie się cieszyć także katolickie społeczeństwo sławnej Polski, które poznało Cię jako wybitnego pasterza i nauczyciela oraz przez czterdzieści lat doświadczało Twej wytrwałej pracowitości” – napisał papież. Wspomniał też o „serdecznych i silnych więzach przyjaźni” łączących metropolitę Lwowa z Janem Pawłem II. „Zaiste dobrze on znał Twe szlachetne cechy charakteru oraz gorliwą umiejętność w zarządzaniu sprawami kościelnymi; dlatego z ufnością powierzył Tobie niełatwe zadanie kierowania Kościołem lwowski obrządku łacińskiego, jednocześnie towarzyszył Ci duchowo i wspierał modlitwami, potem zaś, przyznając Ci zasłużone wyróżnienie, zaliczył Cię do grona Ojców Purpuratów, najpierw w swoim sercu, następnie już publicznie” – czytamy w papieskim liście gratulacyjnym. Benedykt XVI podkreślił również, że kard. Jaworski, który przez wiele lat sprawował także urząd przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy zyskał szacunek osób duchownych i świeckich, także u władz państwowych, cieszy się również wielkim uznaniem wśród biskupów. Papież docenił też „jasne i roztropne nauczanie” kardynała oraz „synowskie przywiązanie do Chrystusa i Jego Kościoła”. Papież zapowiedział, że 23 czerwca, w 25. rocznicy sakry biskupiej kard. Jaworskiego będzie modlił się w intencji jubilata „o najłaskawszą pociechę w przyszłości oraz o umocnienie na duchu i ciele” oraz udzielił mu błogosławieństwa apostolskiego. Kard. Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. W czerwcu 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lubaczowie, które w tym samym roku przeniesiono tymczasowo do Kalwarii Zebrzydowskiej. 25 czerwca 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity lwowskiego abp. Eugeniusza Baziaka, którego był sekretarzem osobistym latach 1956-58. W pierwszych latach posługi pracował jako duszpasterz diecezjalny (w Baszni i w Poroninie) i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1952 r. obronił doktorat z teologii. W 1966 r. uzyskał habilitację z filozofii na warszawskiej ATK. W 1974 r. został dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a po jego przekształceniu w Papieską Akademię Teologiczną był jej pierwszym rektorem (do 1988 r.). 21 maja 1984 r. został biskupem tytularnym Lambaesis i administratorem apostolskim archidiecezji w Lubaczowie. Sakrę przyjął 23 czerwca w krakowskiej katedrze z rąk kard. Franciszka Macharskiego. 16 stycznia 1991 r. Jana Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą lwowskim, a na konsystorzu 21 lutego 2001 r. podniósł go do godności kardynalskiej. 21 października 2008 papież Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego z urzędu metropolity lwowskiego złożoną ze względu na ukończony 75 rok życia. Jego następcą został mianowany abp Mieczysław Mokrzycki. awo / ju., Watykan