Franciszkański apel do G8

Radio Watykańskie/ jk

publikacja 14.06.2009 08:00

Zgromadzeni w Asyżu na 187. kapitule generalnej franciszkanie wystosowali apel do obradujących w Lecce na południu Włoch ministrów gospodarki krajów G8 - donosi Radio Watykańskie. Zakonnicy obszernie piszą o plagach społecznych spowodowanych przez globalizację. Domagają się odstąpienia od idei wolnego rynku na rzecz gospodarki społecznej i przyjaznej dla środowiska.

Zdaniem franciszkanów droga wyjścia z kryzysu wiedzie przez zmianę stylu życia. Trzeba je oprzeć na odpowiedzialnej powściągliwości, poszanowaniu środowiska, niestosowaniu przemocy oraz dzieleniu się, będącemu alternatywą dla wolnej konkurencji. Kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych rozpoczęła się 29 maja. Uczestniczy w niej 152 delegatów. 4 czerwca odbyły się wybory generała. Franciszkanie wybrali na drugą sześcioletnią kadencję dotychczasowego przełożonego generalnego, o. José Rodrígueza Carballo.