Jedność w różnorodności odpowiedzią na kryzys

Radio Watykańskie/ jk

publikacja 21.06.2009 08:20

Kościoły należące do odmiennych tradycji chrześcijaństwa, podejmując bezprecedensowy w dziejach wysiłek poszukiwania jedności w różnorodności, dają skuteczną odpowiedź na kryzys wywołany wtargnięciem laickiej kultury i konsumizmu - powiedział kard. Leonardo Sandri.

Radio Watykańskie cytuje wypowiedź prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w trakcie konferencji zatytułowanej "Dynamiczna rzeczywistość w zmieniającym się świecie". Spotkanie zorganizowała w Rzymie Fundacja Gregoriańska związana z jezuickimi uczelniami papieskimi. Kard. Sandri zwrócił uwagę, że różnym tradycjom chrześcijańskim istniejącym w świecie udało się, choć nie bez trudu i momentów krytycznych, stworzyć duchowe, liturgiczne i prawne dziedzictwo. Jest ono pomocą dla wiernych znajdujących się w sytuacjach kryzysu związanego z sekularyzacją i konsumpcją. Dotyczy to zarówno byłego Związku Radzieckiego, jak Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy Zachodniej czy obu Ameryk. W rzymskiej konferencji wziął także udział kard. Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej mówił o etyce hojności w życiu publicznym. Podkreślił, że tę cnotę można uznać za autentyczną, gdy ekonomicznej gotowości towarzyszy rozwaga oraz gdy wielkoduszność służy sprawiedliwości.