Diecezja radomska dziękuje i żegna abpa Zygmunta Zimowskiego

KAI/sx

publikacja 21.06.2009 19:31

Kościół radomski żegna i dziękuje abp. Zygmuntowi Zimowskiemu za siedem lat posługi duszpasterskiej w diecezji. Dzisiaj, 21 czerwca w radomskiej katedrze odbyły się uroczystości pożegnania Pasterza, który od lipca rozpoczyna pracę w Watykanie jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W trakcie dzisiejszych uroczystości wręczono również abp. Zimowskimu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia, zaś od duchowieństwa otrzymał w darze barakowy kielich i pamiątkowy album obrazujący siedem lat w diecezji radomskiej. Od władz Mazowsza otrzymał medal Pro Masovia, wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi na rzecz województwa. Witając zebranych w katedrze bp Adam Odzimek podziękował abp. Zimowskiemu za 7 lat posługi duszpasterskiej w Kościele radomskim. - Księże Arcybiskupie, modlimy się dzisiaj z sercami pełnymi wdzięczności, aby Bóg dalej błogosławił Tobie na dalszej drodze w Kościele powszechnym - powiedział radomski bp pomocniczy. Homilię wygłosił pierwszy ordynariusz radomski bp Edward Materski. - Chcemy wielbić Boga drogą, którą nam wskazał. Chcemy wspólnie te słowa wypowiedzieć w sercu. Dziękujmy Bogu za miłość. Prośmy arcybiskupa, aby wszystkie modlitwy odebrał jako znak wdzięczności - mówił bp Materski. Wymienił także widzialne znaki opieki duszpasterskiej abpa Zimowskiego m.in. Diecezjalny Ośrodek Akademicki w Radomiu i Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Emaus w Turno koło Białobrzegów, nazywając je trwałymi pomnikami posługi pasterskiej w Kościele radomskim. Stwierdził także, że jednym z filarów duszpasterstwa abp. Zimowskiego był kult do Matki Bożej, czego dowodem były przeprowadzone dwie koronacje wizerunków maryjnych w Skarżysku-Kamiennej i Kałkowie-Godowie. - Dlatego zawierzamy Matce Bożej wszystkie sprawy naszego Arcybiskupa, który daje świadectwo wierności swemu posłannictwu - podkreślił pierwszy biskup radomski. Abp Zygmunt Zimowski powiedział, że Radom i cała diecezja pozostają w jego sercu jako coś, czego nie da się w żaden sposób wyrwać czy wymazać. Wyraził także wdzięczność za siedem lat posługi w diecezji. - Jestem wdzięczny Duchowi Świętemu za natchnienia, to dzięki nim mogłem wiele zrobić dla tej diecezji - podkreślił abp Zimowski. Wspomniał także Jana Pawła II, który powołał go na biskupa radomskiego oraz Benedykta XVI, który jeszcze będąc kardynałem konsekrował go w radomskiej katedrze. Jako dowód zawierzenia Matce Bożej i wdzięczności przekazał w darze katedrze radomskiej swój pierścień biskupi. W przesłanym liście kardynał Fiorenzo Angelini, który był jednym ze współkonsekratorów abp. Zimowskiego wyraził duchową jedność z uczestnikami uroczystości pożegnalnych w katedrze. - Życzę, aby abp. Zimowskiemu nigdy nie brakowało sił i entuzjazmu w Kościele, aby posługa każdego dnia była bodźcem do dawania świadectwa o Ewangelii - napisał włoski purpurat. W uroczystościach uczestniczyli biskupi radomscy: Stefan Siczek, Adam Odzimek i Edward Materski oraz biskup Wacław Depo z Zamościa. Były także m.in. władze KUL i UKSW, leśnicy, policja, Rycerze Kolumba oraz przedstawiciele Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augburskiego. Abp Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. W 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza tarnowskiego. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. W roku 1982 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Równocześnie angażował się w posługę duszpasterską. Był też postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania oraz współpracował z Radiem Watykańskim. 28 marca 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem radomskim. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, obecnie papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski. Hasłem posługi pasterskiej abp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Od października 2007 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 9 listopada 2008 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych. Abp Zygmunt Zimowski do końca czerwca, jako administrator apostolski będzie kierował diecezją radomską. W jej 17-letniej historii był jej trzecim ordynariuszem. W ciągu 7 lat pobytu w Radomiu dał się poznać jako wspaniały duszpasterz zaangażowany m.in. w działalność charytatywną. To właśnie z inicjatywy bpa Zimowskiego został wybudowany diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny "Emaus" w Turnie koło Białobrzegów. Była to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w diecezji radomskiej, po wybudowaniu ośrodka akademickiego w Radomiu. Placówka, którą prowadzi radomska Caritas jest przeznaczona dla wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i biednych. Ośrodek powstał w hołdzie Janowi Pawłowi II. Biskup Zimowski zrealizował również budowę dwukondygnacyjnego budynku wraz z poddaszem, w którym mieści się Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu przy ul. Górniczej. Przeniósł też kurię biskupią do wyremontowanego byłego aresztu przy ulicy Malczewskiego, gdzie przed kasatą zakonów przez władze carskie mieścił się klasztor sióstr benedyktynek. Biskup Zimowski był także fundatorem i założycielem Fundacji "Dać Sercom Nadzieję". Działa ona od 2003 roku. W jej ramach powstało również Centrum Psychoterapii Rodzin. Ordynariusz radomski doprowadził do końca dzieło w Jasieńcu Iłżeckim, gdzie istnieje od kilku lat Dom Matki i Dziecka - Ofiar Przemocy w Rodzinie im. Jana Pawła II. Z inicjatywy biskupa Zygmunta Zimowskiego w ramach Instytutu Teologicznego w Radomiu powstało Centrum Myśli Benedykta XVI o charakterze naukowo-badawczym. Prowadzone tam są studia doktoranckie i podyplomowe z teologii, ze szczególnym zaakcentowaniem myśli Josepha Ratzingera. Celem tej inicjatywy, oprócz działalności edukacyjnej, jest także gromadzenie całej spuścizny teologicznej i promocja myśli J. Ratzingera poprzez nawiązywanie szerszych kontaktów czy organizowanie konferencji i sympozjów. Bp Zimowski działając na rzecz integracji mediów katolickich włączył rozgłośnię diecezjalną do ogólnopolskiej sieci Radia Plus, a Tygodnik Ave włączył do Gościa Niedzielnego. Abp Zygmunt Zimowski jest, obok kard. Zenona Grocholewskiego i kard. Stanisława Ryłki trzecim Polakiem kierującym watykańską dykasterią. Polakiem jest również dziekan Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz oraz teolog Domu Papieskiego, o. Wojciech Giertych OP. Ponadto podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich jest prał. Krzysztof Nitkiewicz z archidiecezji białostockiej. 11 lutego 1985 r. Jan Paweł II utworzył Papieską Komisję ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, która trzy lata później stała się Papieską Radą. Celem tej dykasterii jest pobudzanie i krzewienie pracy formacyjnej, studiów i działań w dziedzinie służby zdrowia zarówno różnych międzynarodowych organizacji katolickich, jak i innych grup i stowarzyszeń. Zdaniem Rady jest także koordynacja działalności poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej w dziedzinie zdrowia i związanych z tym problemów. Upowszechnia ona, wyjaśnia i broni nauczania Kościoła, by znajdowało one odzwierciedlenie w praktyce lekarzy i innego personelu medycznego. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia utrzymuje relacje z poszczególnymi Kościołami lokalnymi, a zwłaszcza Komisjami Episkopatów podejmujących problematykę zdrowotną. Śledzi i studiuje programy oraz politykę zdrowotną zarówno poszczególnych krajów jak i organizacji międzynarodowych. Korzysta z pomocy ekspertów. Obok przewodniczącego, abp Zygmunta Zimowskiego w skład Rady wchodzi sekretarz, bp José Luis Redrado Marchite z zakonu bonifratrów oraz podsekretarz o. Felice Ruffini, kamilianin. Jednym z pracowników tej dykasterii jest ks. prał. Dariusz Giers z diec. drohiczyńskiej. Wśród członków Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest abp Władysław Ziółek, natomiast konsultorami są ks. prof. Tadeusz Styczeń, ks. prof. Krzysztof Szczygieł oraz dr Wanda Półtawska.