Apel o zmiany świadczeń rodzinnych

KAI |

publikacja 30.06.2009 20:16

Przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych, które działają na rzecz obrony życia i rodzin, podpisało się pod apelem do premiera Donalda Tuska. Sygnatariusze domagają się zmiany decyzji Rządu, ktory postanowił, że kryteria przyznawania świadczeń rodzinnych nie zostaną zweryfikowane.

Apel o zmiany świadczeń rodzinnych Henryk Przendziono/ Agencja GN

Sygnatariusze apelu przypominają, że obecne zasiłki rodzinne nie wpływają na poprawę istniejącej, trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny w Polsce. Nadal polskie rodziny, szczególnie wielodzietne, należą do najuboższych w Europie. Rządowa deklaracja dostosowywania sytuacji rodziny w Polsce do standardów Unii Europejskiej nie jest w rzeczywistości realizowana. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii, w których istnieje próg dochodowy przy przyznawaniu świadczeń i jest najniższy z obowiązujących w Unii. Na zmianę wielodzietne rodziny w Polsce czekają od siedmiu lat.

"Rodzina jest dla nas nie tylko pojęciem teoretycznym, ale też samodzielnym organizmem i ważną komórką społeczną, bez której nie mogą prawidłowo funkcjonować struktury państwa i od których to struktur oczekuje ona wsparcia, a przynajmniej braku przeszkód dla własnego rozwoju" - czytamy w apelu.

Za KAI publikujemy treść listu do premiera:Warszawa, dn. 25.06.09.


Do Pana Premiera RP

Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin, z niepokojem przyjęliśmy informację o decyzjach Pana Rządu z dnia 12 maja 2009, dotyczących weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń, zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Reprezentujemy środowiska pracujące na co dzień, zazwyczaj społecznie, z rodzinami i wśród rodzin. Wiele z reprezentowanych przez nas organizacji w szczególny sposób zajmuje się sprawami kobiet i dzieci. Sytuacja rodziny w Polsce jest nam dobrze znana dzięki naszej "pracy u podstaw".

Rodzina jest dla nas nie tylko pojęciem teoretycznym, ale też samodzielnym organizmem i ważną komórką społeczną, bez której nie mogą prawidłowo funkcjonować struktury państwa i od których to struktur oczekuje ona wsparcia, a przynajmniej braku przeszkód dla własnego rozwoju.

Z uwagą obserwujemy poczynania kolejnych ekip rządzących, wsłuchujemy się w deklaracje przed- i powyborcze dotyczące życia rodzinnego. Wielu z nas podejmuje współpracę z przedstawicielami samorządu terytorialnego, Parlamentu i Rządu w nadziei na konstruktywne zmiany na rzecz rodziny w Polsce. Budziły naszą nadzieję dotychczasowe kontakty z przedstawicielami Pańskiego Rządu - m.in. z premierem Grzegorzem Schetyną, min. Michałem Bonim, min. Jolantą Fedak, min. Agnieszką Chłoń-Domińczak, min. Elżbietą Radziszewską.

Z zaskoczeniem przyjmujemy wobec tego propozycje Rządu z dnia 12 maja 2009. Weryfikację kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń traktujemy jako szansę Rządu na konkretne, racjonalne działanie spełniające wcześniejsze obietnice i deklaracje.

Zmiany, które na mocy tych postanowień powinny być wprowadzone 1 listopada 2009, są oczekiwane przez rodziny od siedmiu lat. Obecnie proponowane zapisy oraz zaproponowane w nich niewielkie podwyżki zasiłku rodzinnego nie mogą wpłynąć na poprawę istniejącej, trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny w Polsce.

Nadal ze względu na brak systemowych rozwiązań pozostawiają one polskie rodziny, szczególnie wielodzietne, wśród najuboższych w Europie. Rządowa deklaracja dostosowywania sytuacji rodziny w Polsce do standardów Unii Europejskiej nie jest w rzeczywistości realizowana. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii, w których istnieje próg dochodowy przy przyznawaniu świadczeń, a ten, z którym mamy do czynienia w Polsce, jest z kolei najniższy z obowiązujących w Unii.

Sądzimy, że w dobie kryzysu wspieranie rodziny powinno stanowić istotny element racjonalnej i konstruktywnej polityki państwa. Toteż oczekujemy zmiany postanowień z dnia 12 maja 2009 i deklarujemy gotowość służenia pomocą w określaniu nowych ustaleń. Mamy nadzieję, że w nowych propozycjach zostaną wykorzystane nasze doświadczenia uzyskane w pracy na rzecz rodzin w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Akademia Iuris, D.O.M. - Zdzisław Bielecki, Federacja Ruchów Obrony Życia - Antoni Szymański, Forum Kobiet Polskich - Ewa Kowalewska, Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia” - Maciej Rayzacher, Fundacja MaMa - Sylwia Chutnik, Fundacja Świętego Mikołaja - Sylwia Romańczak, Habitat for Humanity Poland - Piotr Konczewski, Katolicka Wspólnota Chleb Życia - s. Małgorzata Chmielewska, Klub Inteligencji Katolickiej - Sekcja Rodzin - Paweł Sawicki, Kobiety dla Kobiet - Olga Żakowicz,
Kuźnia Milanowska - Honorata Kuraszkiewicz, Liga Małżeństwo Małżeństwu - Nikoleta Broda, Rodzina Rodzin z Rzeszowa - Irena Rząsa, Stowarzyszenie Edukacja i Media - Agnieszka Jackowska, Stowarzyszenie "Emaus" - Anna i Zbigniew Drążkowscy, Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, Gorzów Wlk. - Renata Mrozowska, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Nasze Dzieci" z Rawy Maz. - Sylwia Skóra, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych /Grodzisk Maz./-Maria Hardt, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - Joanna Krupska, Związek Kobiet Katolickich - Maria Jankowska