W jednym kraju świętokradztwo, w drugim - łaska?

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 14.10.2015 17:57

Kard. George Pell z Australii w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał potrzebę zachowania jedności Kościoła w jego nauczaniu oraz istotnych elementach praktyki duszpasterskiej.

W jednym kraju świętokradztwo, w drugim - łaska? abc.net.au/religion / CC 2.0 Kardynał George Pell

„Ojciec Święty zapewnił nas, że doktryna nie ulegnie zmianie. Doktryna moralna i sakramentalna jest oczywiście istotnym elementem praktyki duszpasterskiej. Ktoś mógłby powiedzieć, że przyjmowanie Komunii w jednym kraju jest świętokradztwem, a w drugim okazją do łaski. Tak być nie może. Jesteśmy jednym Kościołem. Jest wiele teologii, wiele różnych pobożności, ale ta sama wizja doktryny i sakramentów. Pozostajemy wierni Chrystusowi, św. Pawłowi i całej historii Kościoła. Sam pochodzę z dalekiej Australii. Wiem, jak bardzo nasza wiara różni się od wiary w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Ale w tych istotnych kwestiach dotyczących sakramentów, a zwłaszcza Komunii, jedność nauczania Kościoła jest bardzo ważna” – powiedział kard. Pell.