Przejdźcie przez synodalną bramę!

Agnieszka Małecka /ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 05.12.2015 15:18

Jubileuszowe i synodalne uroczystości w płockiej bazylice katedralnej, odbywały się przy ikonie Matki Bożej Częstochowskiej, która w tym roku nawiedza parafie diecezji płockiej.

Prymas Wojciech Polak odbiera w darach ołtarza księgę uchwał 43. Synodu Diecezji Płockiej Agnieszka Małecka /Foto Gość Prymas Wojciech Polak odbiera w darach ołtarza księgę uchwał 43. Synodu Diecezji Płockiej

Ostatnia sesja synodu diecezjalnego była szczególnie uroczysta. Na tę okoliczność do płockiej katedry przybył obraz Czarnej Madonny, trwały obchody 940-lecia istnienia diecezji płockiej.

Liturgii towarzyszyły bogate znaki, wydobyte z katedralnego skarbca, które są świadectwem bogatych dziejów i tradycji Kościoła płockiego, wśród nich: relikwiarz Krzyża Świętego z XVI wieku, herma z relikwiami św. Zygmunta oraz kielich i patena księcia Konrada Mazowieckiego.

Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił prymas Polski, abp Wojciech Polak. Również jego obecność na synodzie miała symboliczny wymiar, bo nawiązywała do wydarzeń sprzed 800 lat.

- Opatrzność sprawia, że już za kilka miesięcy będziemy wspominać osiemsetlecie pierwszego udokumentowanego Synodu Płockiego, który w 1216 roku, zapewne wiosną, zwołał biskup płocki Gedko I. Nasi praojcowie odbywali ten synod niedługo po zamknięciu IV Soboru Laterańskiego, w obecności twojego poprzednika na stolicy gnieźnieńskiej, metropolity Henryka Kietlicza, ojca tamtego soboru i legata papieskiego - mówił bp Piotr Libera w katedrze, witając prymasa Polski.

- Tak to historia, pisana palcem Bożej Opatrzności, zatacza dzisiaj w Płocku wymowne koło, a twoja obecność, księże prymasie, uwydatnia fakt wielorakich związków naszego Wzgórza Tumskiego z Wzgórzem Wojciechowym w Gnieźnie, które już niedługo będzie głównym miejscem kościelnych i państwowych obchodów Jubileuszu Chrztu Polski - mówił bp Libera.

- Zamykamy oto rok jubileuszu 940-lecia, tak wspaniale naznaczony nawiedzeniem naszej diecezji przez Maryję w Jej Jasnogórskim wizerunku - kontynuował biskup płocki. - Obaj - drogi księże biskupie Romanie - jesteśmy świadkami, jak dobre i obfite są owoce tego nawiedzenia! Dziękuję wam, drodzy kapłani, instytucje samorządowe, służby i redakcje za wielki trud, związany z ich zbieraniem i dokumentowaniem! A jakże nie wspomnieć przy tej sposobności o dojrzałym skupieniu, z którym młodzi mazowszanie przyjmowali znaki Światowych Dni Młodzieży? O wyniesieniu na ołtarze pierwszej błogosławionej z naszej diecezji - bł. matki Klary Szczęsnej z lubowidzkich Cieszek. O restauracji Kapituły św. Michała, sięgającej czasów świętego średniowiecza?! O ustanowieniu kolegiaty w Płocku?! O odzyskaniu bezcennego, XII-wiecznego pontyfikału?

- Nie chcemy jednak tylko nostalgicznie powracać do przeszłości. To właśnie dlatego, 5 lat temu, myśląc o naszym jubileuszu, rozpoczynaliśmy przygotowania do 43. synodu diecezjalnego. Niech dzisiejsza promulgacja jego postanowień oraz dostojna i bogata w treści Księga Synodalna, stanie się natchnieniem, aby na nowo odkrywać bogactwo wiary; aby osobiście i publicznie ją wyznawać; aby stawać się Kościołem miłosierdzia, wrażliwości i troski o ubogich; aby mieć odwagę bycia innymi w dzisiejszej Europie; innymi, tj. zakorzenionymi w wierze Chrystusowej nowoczesnymi przedsiębiorcami i gospodarzami, zdecydowanymi obrońcami rodziny, promotorami mądrej, głębokiej kultury - mówił na rozpoczęcie liturgii bp Piotr Libera, witając zgromadzonych w katedrze.

Abp Wojciech Polak w kazaniu zwrócił uwagę, że synod jest zwoływany w Kościele po to, aby ochrzczeni na nowo odzyskali oczy wiary i serce Boga w patrzeniu na świat. By zaangażowali się zapałem i gorliwością w nową ewangelizację.

- Synod jest wyrazem życia Kościoła, który idzie razem, żeby odczytywać rzeczywistość oczyma wiary i sercem Boga - mówił w kazaniu prymas Wojciech Polak.

- To wspólne wędrowanie stało się dla was okazją do refleksji i bardziej świadomego włączenia się w ewangelizacyjną misję Kościoła - mówił arcybiskup gnieźnieński. - Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą nowy protagonizm ochrzczonych, żeby nikt nie zdezerterował, żeby nikt z nas sobie nie odpuścił. A Kościół idzie do świata z oczyma wiary i z sercem Boga. Prośmy by Pan dał nam takie serce i oczy - akcentował ks. prymas.

Przypomniał, że w synodalnym doświadczeniu Kościoła chodzi o otwarcie na Ducha Świętego, o odwagę apostolską, ewangeliczną pokorę, ufną modlitwę, by Bóg prowadził i oświecał, abyśmy nie tylko mieli przed oczyma osobiste opinie czy poglądy, ale wiarę w Boga, wierność Magisterium, dobro Kościoła i zbawienie dusz.

- Przez synod nie chcecie oglądać się wstecz. Teraz trzeba ufnego i pełnego nadziei spoglądania w przyszłość. Hasło: "Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość" jest zasadniczym zadaniem na przyszłość. Kościół musi na nowo postawić Boga w centrum swego życia. Inne problemy są ważne, ale jeśli zabraknie tego podstawowego odniesienia, Kościół przestanie spełniać swa pierwotną rolę, przestanie istnieć. Problemem największym jest dziś przecież zapomnienie o Bogu. Trzeba dziś przypominać światu, o Bożej obecności, odsłaniać ją, pokazując także stylem naszego kościelnego postępowania dobroć i czułość Boga. Pokazywać w ten sposób prawdziwe i wiarygodne Jego oblicze - mówił ks. prymas.

- Każda epoka, czas i pokolenie ma swe bramy, przez które trzeba wchodzić w przyszłość. Dla naszego narodu jest to brama chrztu, za kilka dni przejdziemy przez bramę Miłosierdzia. Ale dla Kościoła Płockiego taką bramą jest wspólne dzieło zakończonego synodu. Wprowadza was on w nowy etap misji ewangelizacyjnej Kościoła na mazowieckiej ziemi. Misji, która wciąż jest taka sama, wciąż dotyka ludzkich umysłów i serc, a jednak domaga się nowego zapału, nowych środków ewangelizacji i nowej gorliwości - akcentował ks. arcybiskup.

W czasie liturgii odśpiewano uroczyste "Te Deum", a następnie odczytano dekret biskup płockiego w sprawie zakończenia 43. Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych.

Bp Piotr Libera, jako przewodniczący synodu, podpisał uchwały synodalne przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Swoje podpisy pod świadectwem zamknięcia synodu płockiego złożył również abp Wojciech Polak i bp Roman Marcinkowski.

Biskup płocki przekazał symbolicznie księgę synodalną do realizacji przedstawicielom duchowieństwa, życia konsekrowanego i rodzinie.

Przygotowania do zwołania synodu diecezjalnego rozpoczęły się w październiku 2010 roku. Wtedy po raz pierwszy, na posiedzeniu kapłańskiego gremium doradców biskupa płockiego - Kolegium Konsultorów, po raz pierwszy rozmawiano na temat jego zwołania.

W marcu 2011 roku powołano Zespół Roboczy ds. przejrzenia uchwał 42. Synodu Diecezji Płockiej pod względem ich aktualności.

14 września 2012 r. biskup płocki wydał dekret o zwołaniu 43. Synodu Diecezji Płockiej. Powołano sekretariat, komisję przygotowawczą, mianowano członków synodu, powołano synodalne komisje tematyczne i komisję główną, przyjęto dokumenty: "Modus Procedendi", "Charakter i struktura dokumentów synodalnych" oraz regulamin synodu.

14 października 2012 r. bp Piotr Libera, otwierając Rok Wiary w diecezji płockiej, zainaugurował w katedrze prace synodu.

Odbyły się cztery sesje plenarne synodu, na których przyjęto 14 dekretów (dokumentów głównych) oraz statuty, regulaminy i inne dokumenty.

W ramach synodu w każdej parafii odbyła się niedziela synodalna, a młodzież spotkała się ostatnią Niedzielę Palmową na Synodzie Młodych. 5 grudnia biskup płocki zamknął 43. synod diecezjalny w płockiej bazylice katedralnej.