Polska i Europa odeszły od gnieźnieńskich korzeni

Agata Ślusarczyk

publikacja 09.01.2016 17:20

... mówił kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. dziękczynnej za łaskę Chrztu św. i jubileusz Chrztu Polski. Eucharystia została odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej.

Polska i Europa odeszły od gnieźnieńskich korzeni Agata Ślusarczyk /Foto Gość Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej

W homilii kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że Eucharystia dziękczynna za łaskę Chrztu św. i łaskę przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa sprawowana jest w wigilię pamiątki Chrztu św. Pana Jezusa w Jordanie.

Zachęcając przy tej okazji do przyjrzenia się własnemu Chrztowi św., kard. Nycz powiedział, że "jest to wielkie wezwanie do wchodzenia coraz głębiej w tajemnicę miłości Boga do nas, tajemnicę Kościoła, tajemnicę liturgii i modlitwy”.

- Chrzest św. jest wezwaniem do pogłębiania tego wszystkiego, co w zalążku jako łaska i dar wiary, zostało nam dane w tym sakramencie - wyjaśnił kaznodzieja.

Zdaniem metropolity warszawskiego, odpowiedzią na łaskę Chrztu św. jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich i wiara. - Bóg każdego z nas obdarza łaską wiary, ale od człowieka zależy czy się otworzy i ten dar wiary przyjmie - powiedział.

Zwrócił także uwagę, że 1050-lecie Chrztu Polski "jest szczególnym powodem, by przypatrzeć się kościelnej chrzcielnicy, by do niej powrócić duchowo w modlitwie, refleksji, dziękczynieniu”.

Polska i Europa odeszły od gnieźnieńskich korzeni   Agata Ślusarczyk /Foto Gość W Mszy św. uczestniczyło kilkuset darczyńców z całej Polski - Pokazujemy nie tylko ten indywidualny wymiar tego, co się stało przy chrzcielnicy gnieźnieńskiej, gdzie został ochrzczony Mieszko I i jego żona. Ale wiemy, że ten chrzest w Gnieźnie miał ogromne skutki społeczne i historyczne. Polska została wprowadzona do rodziny narodów chrześcijańskich, do chrześcijańskiej Europy - przypomniał.

Kaznodzieja dodał, że jubileusz stawia także pytanie o konsekwencje wszczepienia Polski w chrześcijańską Europę i Kościół powszechny.

- Z historii wiemy, że chrzest wydał piękne owoce w poszczególnych epokach. Ale też wiemy, jak w epoce oświecenia i w tak zwanych czasach ponowoczesnych Europa, a także niestety i Polska, w znacznej mierze odeszła od tych korzeni, które wyrastają z Gniezna - mówił kardynał.

Zwrócił także uwagę, że odejście od chrześcijańskich korzeni i utrata tożsamości powodują, że nie możemy poradzić sobie z problemami współczesności.

Na zakończenie homilii kard. Nycz zwrócił się do obecnych na Mszy św. darczyńców z całej Polski, dziękując im, że "niestrudzenie od wielu lat swoimi ofiarami budują to miejsce”. Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że kolejne dziękczynienia za łaskę Chrztu św. będzie przeżywane już w górnym kościele.

Podczas Mszy św. na ołtarzu zostało złożonych 11 tys. intencji, które na tę okoliczność nadesłali darczyńcy z całej Polski.

Liturgie dziękczynne za łaskę Chrztu św. odprawiane są w Świątyni Opatrzności Bożej cyklicznie, wraz z początkiem roku.