Masz stałego spowiednika?

Krzysztof Kozłowski

publikacja 13.02.2016 13:35

Jeśli tak, masz gwarancję, że idziesz drogą nawrócenia.

Masz stałego spowiednika? Krzysztof Kozłowski /Foto Gość - Ważne jest, aby spowiednik sam się spowiadał, by nieustannie był na drodze nawrócenia - podkreśla o. Jordan Śliwiński OFMCap

Na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyły się konferencje duszpasterskie. Spotkania miały miejsce w dwóch turach, oddzielnie dla kapłanów, następnie dla katechetów.

Na spotkaniu dla księży konferencję „Spowiedź w Roku Miłosierdzia” wygłosił o. Jordan Śliwiński OFMCap, dyrektor szkoły spowiedników w Krakowie. Podjął temat właściwego prowadzenia spowiedzi i najczęściej popełnianych błędów.

- Szkołę dla spowiedników zakładali kapłani. Po prostu stwierdziliśmy, że jest tyle nowych problemów w otaczającej nas rzeczywistości, że spowiednik musi się nieustannie szkolić, uczyć, zgłębiać miłość Bożą i człowieka. Ciągle stoimy przed nowymi wyzwaniami, choćby przed zniszczeniem moralnym społeczności, które było za czasów komunizmu, a i obecnie w sferę życia duchowego wnikają ideologie sprzeczne z człowiekiem i miłością Bożą. Stąd potrzeba odnowy moralnej, mówienia o tym, przygotowywania się do sprawowania sakramentu pojednania - mówi o. Śliwiński.

Podkreśla, że kapłan powinien w penitencie widzieć brata, któremu ma pomóc spotkać się z Chrystusem. Spowiednik musi mieć świadomość, że sam jest grzesznikiem, że nie on działa, a sam Bóg. - Dlatego tak ważne jest, aby spowiednik sam się spowiadał, by nieustannie był na drodze nawrócenia. Kiedy nasz prowincjał wizytuje mnie, nas, kapucynów, to na początku pyta: „Czy masz stałego spowiednika?”. To jest gwarancja, że idę drogą nawrócenia - dodaje.

Drugi wykład wygłosił ks. Adam Bielinowicz, podejmując temat katechezy parafialnej w naszej archidiecezji.

W archidiecezji warmińskiej są w sumie 262 parafie i 228 proboszczów. Co roku każda wspólnota przesyła ankietę katechetyczną. W tym roku dotyczyła ona katechezy parafialnej. Ankietę odesłało 215 proboszczów. W 188 parafiach obecna jest katecheza parafialna. Oczywiście, największą grupę stanowią dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. i do bierzmowania. W 141 parafiach spotkania odbywają się raz w tygodniu. Pierwsze badanie tej formy duszpasterstwa było w 2012 r. W tym okresie o 40 proc. wzrosła liczba parafii, które prowadzą katechezę parafialną.

- Chodzi o kształtowanie katolickich elit. Kościół ma do tego nie tylko prawo, ale też i obowiązek, niezależnie od tego, jak jest oceniany. To nie jest - jak niektórzy insynuują - działanie dyskryminacyjne. To jest wyraz najgłębszej prawdy o Kościele i wierze, wymagającej ludzi o głębokiej relacji z Bogiem. Chociaż niewiele osób korzysta z katechezy parafialnej dla szkół średnich, to cieszymy się, że mają stworzone możliwości do pogłębiania wiary - mówi ks. Bielinowicz.

Na konferencji podano również dane statystyczne dotyczące nauki religii w szkołach. Z badań wynika, że w archidiecezji naucza 525 katechetów, z czego świeccy to 374 osoby, księża diecezjalni - 215, zakonnicy - 19, siostry zakonne - 15 i alumni - 2 osoby.

W szkołach najwyższa frekwencja jest w szkole podstawowej - ponad 96 proc., w gimnazjach - 92 proc., szkołach  średnich - 76 proc. i w szkołach zawodowych - 87 proc.

Spotkanie katechetów dotyczyło sposobów przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentu pojednania i tego, w jaki sposób właściwie formować u młodych potrzebę spowiedzi.